J 6,1-15, Jak řešit krize

Slovník definuje krizi jako: akutní nedostatek něčeho, ztracení rovnováhy, tlak nebo těžkou situaci. A tento text přesně něco takového popisuje. Učedníci navrhli řešení: „propusť je, ať si sami poradí“, „potřebujeme získat více peněz“, „máme něco, ale je to málo“. Někdy chceme řešit krize pohledem do minulosti (pesimismus) nebo pohledem do budoucností (optimismus). Naděje a optimismus jsou sice dobré věci, ale to nestačí k vyřešení krize. Jak Ježíš řešil krizi? Pohledem do přítomnosti! On řešil konkrétní potřebu a nedíval se na to co bylo, ani na to jak bude, ale dívat se na to jak je. On začal tím co měl: 5 chlebů a 2 ryby. On vezme naše málo a dá nám jeho hojnost. Dar tohoto chlapce bylo tak cenný pro Ježíše, jako ten drahý olej, kterým Maria pomazala Ježíšovy nohy. Možná v krizových situacích budeš mít také málo, jen par lidí, kterým důvěřuješ a ještě modlitbu. Začni s tím co máš! Hledej pomoc a podporu u Boha, ale také u lidí, a nechej se od dalších lidí podpořit na modlitbách.

Pro přímé má pohotovou pomoc, je štítem těm, kdo žijí bezúhonně.“ Př 2,7

Spolupracovat s Ježíšem znamená udělat si náš díl a on udělá svůj.

N. Lica