J 4,15-30, Nový start

Abychom se mohli setkávat s lidmi a přiblížili se k ním, musíme jako Pán bourat některé zvyklosti a tradice. Pán Ježíš se nenechá spoutat žádnými náboženskými nebo společenskými zvyklostmi. Je úplně svobodný. Dovoluje si na veřejnosti oslovit ženu a dát se s ní do rozhovoru! A ještě navíc Samařanku. To bylo tehdy něco absolutně neslýchaného! Proč to Pán udělal? Z lásky a touhy zvěstovat dobrou zprávu o spasení i těmto opovrhovaným lidem. Pán viděl potenciál i v této ženě, se kterou ostatní právem pohrdali. On nikoho neodepíše, ale je připraven dávat každému kdo ho přijímá nový start, novou šanci a nový život. V každém z nás je touha nepromarnit život. Naplnit ho. Tuto vnitřní touhu nenaplníme dobrým jídlem a pitím, silnými zážitky, střídáním partnerů ani správným náboženstvím. K plnému štěstí nám nepomohou ani zajímavé koníčky, práce, kariéra. Všechno se nakonec ukáže jako pouhá náhražka. Jen Kristus nám může dávat nový start. Potom budeme uctívat Boha v duchu a pravdě. U této ženy po pěti neúspěšných manželstvích je její důvěra zničená a její sebevědomí nulové, proto přistupovala k Ježíši opatrně. Cihlu po cihle, Ježíš boří stěnu, za kterou se žena skrývá. Když se dostane skrze ni, žena odchází proměněna. A navíc odchází povědět druhým o Mesiáši. Abychom mohli změnit lidi, musíme je milovat. Náš vliv sahá jen tam, kam dosahuje naše láska.“ -H. Pestalozzi

-N. Lica