Jozue 1:8 Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.

Každý máme svůj oblibený překlad Bible a lidé jsou schopní možná se skoro "teologický hádat" při hajení toho nejlepšího překladu Bible které právě oni vlastní a uživají.  Přesto se můžeme zeptát: Ktrerý je nejlepší překld Bible? Co by jste odpověděli vy?

Poté, co jeden muž slyšel diskusi o různých překladech Bible, řekl: „Dávám přednost překladu své matky, protože ji překládala do každodenního života.“ Děláš to také tak?

Anonymní autor o Bibli napsal: „Zachycuje Boží mysl, stav člověka, cestu spasení, osud hříšníků a štěstí věřících. Je to světlo, které ti ukazuje směr, potrava, která tě vyživuje a útěcha, která tě potěší. Je to cestovatelova mapa silnic, pilotův kompas, vojákova zbraň a herní plán hráčů. Je to důl s neuvěřitelným bohatstvím a řeka ryzí radosti. Její učení je svaté, její zásady jsou závazné, její dějiny jsou pravdivé a její rozhodnutí jsou neměnná. Kristus je jejím velkým tématem, tvé dobro jejím plánem a Boží sláva jejím koncem. Čti ji, abys byl moudrý, věř jí, abys byl v bezpečí, praktikuj ji, abys byl duchovně zdravý. Čti ji pomalu, často a s modlitbami. Ať naplní tvou paměť, vládne tvému srdci a vede tvé kroky. Je ti dána během života, bude otevřena na soudu a bude připomínána navždy. Představuje nejvyšší zodpovědnost, odmění tu nejlepší práci a bude soudit ty, kteří si zahrávají s jejím svatým obsahem.“ Bible je „…slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu“ (1. Petrova 1:25).

Čti ji abys byl moudrý.

Věř ji abys byl zachráněn

Žij ji abys byl svatý!