Od pochybnosti k úžasu - Filip a Natanael,

Jan 1:43-51

Setkání s ním je proměna od pochybnosti k úžasu.

„Odkud mne znáš?“ řekl Natanael. Ježíš mu odpověděl: „Dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem.“ Znovu se ukazuje to, co před chvílí.

Kristus

hledá člověka. Ještě než jsi o mně slyšel, už jsem tě znal. Boží hledání předchází lidskému hledání. A předchází i lidským pochybnostem. To je

nadějné. Bůh

si člověka najde, důvěrně ho zná, i když dotyčný pochybuje nebo se vírou vůbec nezaobírá. Díky Bohu se pochybnosti mohou změnit ve víru.

„Mistře“, řekl

mu Natanael, „ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele.“ (49)

Od pochybnosti Natanael přišel k úžasnému vyznání.

Filip a Natanael krásně ukazují dvojí přístup ke Kristu. Jeden přímočarý a druhý, který se musí prokousat pochybami. A ve všem to se ukazuje

veliká

radost. Radost, že jsem našel Krista. Radost, že Kristus mne hledal dříve, než jsem o něm cokoliv tušil. Radost, že Kristus stejně jako mne

hledá i

všechny ostatní.

Nenastane den, kdy nebudete potřebovat Boží pomoc!

Tak přijďte takoví, jací jste. Přijďte se svým farizejstvím nebo špinavou minulostí. Přijďte se svou svatozáří nebo potížemi. Přijďte, i když si

říkáte,

zdalipak On může udělat to, co slibuje. Ať Jeho moc a přítomnost vás obrousí a vyleští. Co můžete ztratit? Zkusili jste to svým způsobem a

nefungovalo

to, teď to zkuste Jeho způsobem. Přijďte. Nebudete zklamaní!

Následuj Krista. Pojď a přesvědč se! a uvidíš věci daleko větší. Amen.