Ale zakrátko přistoupili ti, kdo tam stáli, a řekli Petrovi: Jistě i ty jsi z nich, vždyť i tvé nářečí tě prozrazuje!” Matouš 26:73

Často první věcí, kterou řekne doktor, když k němu přijdete je: “Ukažte mi svůj jazyk!“ Diagnózu je možné určit pouhým pohledem do pacientových úst. Některé nemoci mohou být s přesností určeny podle vzhledu jazyka. Ještě více je to pravda dokonce při zkoušce duchovního zdraví. Lidská řeč vyjeví, co se děje uvnitř. Pán Ježíš řekl: „čím srdce přetéká, to ústa mluví.“ Mat 12:34. Petr se chtěl schovat v nádvoří a vidět, co se bude dít s jeho Pánem. Dařilo se mu to, dokud nezačal mluvit. Jeho galilejský přízvuk ho prozradil. On mluvil jinak než ostatní a oni to hned poznali.

Naše mluva o nás mnoho prozrazuje. Náš přízvuk odhalí oblast, ze které pocházíme. Naše slova mohou vyjevit naše vzdělání nebo obor, ve kterém pracujeme. Téma naší diskuse ukáže na naše hlavní zaměření v životě, neboť mluvíme o tom, co máme nejvíce rádi.

Co říká tvůj jazyk o tobě ? Říká že jsi byl s Ježíšem? Nebo se chceš schovávat jako Petr a mlčíš? Opravdový křesťan se nemůže schovat protože jeho nářečí napovídá, že patří k Pánu Ježíši. Už tě tvůj jazyk prozradil tam kde jsi?