Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

 

A kvůli jejich nevíře tam neudělal mnoho zázraků.“Matouš 13:58.

Žádná víra, žádné zázraky! Není nic, co by Bůh nedokázal udělat. Tomu je snadné věřit, protože jako věřící víme, že Bůh je všemohoucí. Ježíš nám to však přiblížil, když řekl: „pro toho kdo věří je možné všechno“. Tam, kde není žádná víra, nejsou žádné zázraky. Když však Bůh najde věřícího, je připraven pro něj udělat cokoli. Může obnovit tvoje manželství, dát ti práci, přivést zpět ztracené děti a změnit tvoji finanční situaci.

Dělá Bůh zázraky dnes? Samozřejmě že ano. On je udělá skrze lidi a modlitbu. Víra je základ těchto zázraků. Jakkoli velký je tvůj problém, Bůh má řešení, pokud jen budeš věřit.
Lidé z Nazaretu minuli velkou příležitost. Neměli užitek z Ježíšovy návštěvy v jejich městě, kvůli své nevěře. Můžeme se z jejich chyby poučit. Pojďme důvěřovat a věřit Bohu. Obraťme se na Něj s každým naším problémem skrze modlitbu a věřme Mu. On nás nikdy nezklame.