Začínáme studium nové knihy. Je to velká kniha, plná příběhů, otázek, zajímavostí, bojů, výjimečných a neopakovatelných událostí. Je to kniha, která přitahuje archeology, vědce a badatelé si lámou hlavu nad jejím kulturním a historickým pozadím, teologové a učenci nestačí žasnout a píšou o ní další a další knihy. Čtenáře si získává bez problémů z každé věkové kategorie, neboť má ty nejzajímavější příběhy dějin, rozložené jako napínavý seriál který má několik desítek dílů.

Co znamená Genesis? Genesis znamená počátky nebo původ. Genesis je kniha počátků existence lidstva, historie lidstva, rodiny, civilizace a spásy. Nejednodušší je si vybrat jen něco např. Život Abrahama, Izáka, Jákoba a Josefa. Proto toho kdo káže je jednoduché ochutnat jen sem tam nějakou část (kapitolu) ale pokud se vydáme na cestu (což biblické hodiny mají být) , pak budeme muset mluvit i z textů, na které se vsadím, že jste za celý život neslyšeli jejich výklad. A já se hned přiznám, že bych si je nikdy nevybral k výkladu -jinak by to bylo divné proč zrovna o násilí v Šekemu nebo o tom co Támar a Juda provedli dnes máme slyšet. My kazatelé si umíme vybrat to, co nás osloví, ale poctivé studium mi v tom brání, nýbrž naopak mě vyzývá prozkoumat i nová místa v Bibli, které bych si dobrovolně nikdy nevybral. Budeme mluvit min. po kapitolách o knize která odpovídá na nejdůležitější otázky člověka jako: „Jak to vše vzniklo, kde se vzal život a smrt? Proč žijeme? Jaký je vlastně Bůh? A jaké přání a záměr má?“ Bůh jak jsem ho neznal – tak jsem nazval hlavní téma této knihy. Bůh sám je hrdinou této knihy, který jedná skrze lidi situace, a postupně se zjevuje a dává se lidem poznat. Z této první knihy Bible chceme poznat především Boha, jeho charakter, jeho cesty a záměry s námi. Chceme se naučit o něm nové věci, jak se sám zjevil lidem.

Genesis je velmi důležitá kniha pro nový zákon. Je 165 textů v Genesis, které jsou buď částečně nebo jako odkaz, citované v NZ. Některé jsou citované více než jednou takže existuje nejmenné 200 odkazů na Genesis v NZ. Kniha Genesis je také kniha plná rozhodnutí a následků a důsledků, které z toho pro lidi vyplývaly. I to je oblast ve které máme růst abychom dělali správná a dobrá rozhodnutí. Hlavní témata knihy jsou: počátky, hřích, neposlušnost, zaslíbení, poslušnost prospěch, a Izrael.

Pán Ježíš sám řekl velmi důležité slovo o Genesis: Jan 5:46 Kdybyste opravdu věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. 47  Nevěříte-li tomu, co on napsal, jak uvěříte mým slovům?" Nemůžeme říct že věříme v Krista pokud nevěříme Genesis .

Naše hlavní téma ale zní: Bůh - jako jsem ho neznal. Jak znáte Boha? Kým je Bůh pro vás? "To, co si mnoho lidí představuje pod pojmem Bůh, díky Bohu neexistuje"Karl Rathner. Mnozí si myslí, že Bůh je staromódní, spíci, vzdálený, nebo že je vodič loutek, nebo "cosi" nad námi, vysoka inteligence nebo vyšší moc, nebo vesmírná energie. Pokud něco takového věříte, tak musím řící že jste  narazili na správný web. A to z důvodu že vás zvu také na poznáváci cestu. Neodsuzují vás, naopák jsem rád, že se zajimáte o Bohu. Každý může měnit své názory a časem nabývat sílná přesvědčení založená na Bible a na Božích právdách a na Jeho principech. Věřím že toto studium vám k tomu pomuže.

První co se dozvídáme o Bohu  je: že Bůh je stvořitel.

Bůh jako stvořitel

Někteří vědci říkají, že počet hvězd se rovná počtu zrnek písku na všech plážích světa.

A přesto toto složité moře rotujících hvězd funguje s pozoruhodným řádem a účelností. Tvrzení, že vesmír tu prostě je sám od sebe nebo že se zrodil z pramlhoviny, vyžaduje více víry než tvrzení, že všechny tyto úžasné věci jsou Božím dílem. Bůh vskutku stvořil nádherný vesmír.

Bible se nezabývá evolucí. Opírá se o světový názor zastávající přesvědčení, že svět byl stvořen Bohem. Biblický pohled na stvořeni je v rozporu s každým světovým názorem, v němž na počátku všeho není Bůh-Stvořitel. Z příběhu o stvoření se mnoho dovídáme o Bohu a O nás samotných.

Nejprve se dovídáme o Bohu, že (3) je tvořivý; (2) jako stvořitel se odlišuje od svého stvoření; (3) je věčný vládne nad světem. Dále se dovídáme o nás, že 1) jelikož se Bůh rozhodl nás stvo­řit, máme v jeho očích velkou hodnotu; (2) že nám bylo dáno významnější postavení než zvířatům. Opravdu

Bůh stvořil svět? Pokud ano, Jak to vlastně učinil? To je stále tématem rozsáhlé diskuse. Někteří lidé říkají, že se vesmír objevil po náhlé explozi. Podle jiných Bůh uvedl celý proces do chodu a zbytek se za milióny let vyvinul sám. Téměř každé starověké náboženství má svůj příběh o vzniku světa. A téměř každý vědec má vlastní názor na původ vesmíru. Ale pouze Bible hovoří o jediném svrchovaném Bohu, který stvořil Zemi z velké lásky a dal na ní lidem zvláštní místo.

Židům 11:3 „Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného.“

-NL