Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

 

Teologie je nauka (logos) o Bohu (Theos). Teologie, by měla člověka přibližovat k Bohu. Dobrou teologii poznáte podle toho, že vás obohatí-intelektuálně, duchovně, vztahově a duševně. Jsem vděčný Pánu, že takovou teologii jsem studoval, která mě obohatila po všech stránkách. Ne každá teologická škola dnes takovou zdravou teologii podává svým studentům, proto je potřeba moc dobře zvážit teologickou školu pro budoucí kazatele a služebníky v církvi Ježíše Krista. Špatná teologie bere studentům víru, jistotu a často i povolání a odvahu jít po dokončení školy do služby.

Chci ale upozornit, že existuje dnes i bludná teologie. A to se netýká jen studentů teologie, ale všech členů sboru. Jestliže nevíme, komu jsme uvěřili, nemáme solidní základ v Písmu, neznáme Pána Písma, pak jsme snadnou kořistí všelijakých učení, zjevení lidi, proroctví a bludů. Dnes se vše šíří přes internet, nemusí se ani tisknout, takže přístup k tomu je snadný.

Proto chci varovat před tím, co čtete, protože ne vše co je psané, je i pravdivé. Žijeme v době, kdy každý muže psát, cokoliv a šířit své myšlenky a učení přes internet celému světu. Proto o to víc je pro nás na místě varování, abychom se nenechali nachytat ve vodách internetu, sítěmi všelijakých bludů a literatury, která se tváří jako duchovní, ale nestaví na Písmu. Internet je plný divných, nebezpečných, a bludných učení, protože je prostorem, kam muže dát kdokoliv cokoliv.

Varování apoštola Petra je o to víc aktuální pro nás dnes, protože prostředky, pole a působnost protivníka se rozmnožili tak, že jsou na dosah skoro všem kdo mají doma počítač. „Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře“. 1Pet 5:9 Někteří místo, aby šli pryč od lva, spíš lva obchází, zkoumají, obdivují a prohlíží, že je neškodný, a vypadá tak ochočený jako domácí kočka a tak mu věnují pozornost a fotí si ho ze všech stran, a jsou jeho dočasnou klidnou hlavou uchvácení. Ale toto vše netrvá dlouho než tento klidný lev zařve a ukáže pravou tvář tak, že naším obdivovatelům potom spadne foťák z ruky, ztrácejí rovnováhu a nemohou tak rychle běžet pro svou záchranu jak si to mysleli -a stanou se jeho kořistí.

Přesně to, co tady obrazně popisuji, se může stát skutečností nám, když se zabýváme literaturou, která nakonec se ukáže, že má v sobě bludnou teologii. Když tuto nauku čteme a jsme uchvácení jejími slovy, ty myšlenky proniknou do našeho nitra a začnou formovat a měnit naše názory, pohledy a pomalu v nás mohou rozkládat i dobrou víru, kterou jsme doposud měli. Potom jsme slepí k pravdě, nejistí a spíše podvedení, a protože jsme ztratili půdu pod nohama (dobrý základ víry ) začínáme si připouštět věci, které před čtením těchto materiálů, bychom si nikdy nepřipustili. Tímto otvíráme sami dveře nepříteli, aby nás krmil, ovlivnil a ničil postupně po všech stránkách. Chci vám říci, že čtení bludné teologie ovlivní naše myšlení a psychiku a staneme se postupně lidmi k nepoznání. Známky jako apatie, neschopnost vidět pravdu, logicky uvažovat, i dělat závěry podle selského rozumu a nastolených jiných priorit než doposud člověk měl jsou jen následky krmení se divnou a bludnou literaturou. Nemluvě o jiných neblahých následcích-vztahových, sociálních, duchovní i duševních, které mohou z toho postupně přijít.

Před touto bludnou teologii nás varuje apoštol Petr když píše: „budou popírat Panovníka, který je vykoupil. Ve své hrabivosti budou vám předkládat své výmysly, aby z vás těžili. Soud nad nimi je už připraven a jejich zhouba je blízká.“ 2 P 2:3 „Lidské výmysly“ vypadají zajímavě, možná lákavě pro oči a slibující poznání, po kterém jsme tak toužili. A lidé jsou schopní vymýšlet dnes proroctví, zjevení, sny, vidění nebo popsat zkušenosti, které popírají pravdu Písma nebo jdou dál než Písmo. Jejich výsledkem je jen naše blouznění a odpadnutí od pravé víry. Už to, že se člověk zabývá takovými věcmi je známka toho, že mu Bible nestačí. A když nám Bible nestačí, vydali jsme se na špatnou cestu, protože budeme hledat jiné zdroje a jiný pokrm, který nám bude vyhovovat a který na konec nás i oddálí od Boha a jeho lidu. Když chceme poznat a objevit to, co Bůh zatím nechal skryté v Písmu, vydáváme se na nebezpečnou cestu, která nás vede do bludu. Duchovní zvědavost krmená lidskými výmysly rovná se propadnutí falešným naukám a bludu. Tento proces se děje postupně a poznáme to tím, že člověk si začíná připouštět věci, ve kterých před tím měl jasno, že nejsou dobré. To je známka, že zdravé základy víry se rozkládají.

Proto musíme velmi opatrně přistupovat k zjevením a proroctvím lidí z internetu, ale i ke knihám tištěným, které nám slibují otvírat tajemství, popsat skutečnosti o nebi, o pekle, které Bible do detailu nepopisuje, věci o andělech, o kterých Písmo nehovoří, proroctví o příchodu Páně, které nenajdou opodstatnění v Písmu nebo moderní zjevení o Izraeli či dalši objevy numerologie.

Tato zjeveni a proroctví nesmí být přijata automaticky, ale musí být zkoumána na základě Bible, případně staršovstvem sboru jako strážcem (Sk 20:28) který má právo i povinnost se k tomu vyjádřit. V církvi Pána Ježíše Krista si nemůže věřit každý čemu chce. A pokud se tomu nechceme podřídit sami sebe vylučujeme. Staršovstvo sboru má i tuto úlohu danou Bohem: chránit stádo před falešným a nebezpečným učením a napomínat ty, kteří se zabývají tímto učením a vyzvat je, aby to opustili.  Sbor potom musí k tomu zaujmout postoj k těmto lidem podle Mt 18:15-17.

- N. Lica