Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

 

Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou .

 

Lidé vždycky toužili po štěstí, po blaženosti, po požehnání. V těchto dnech si to všichní přali. Přání je jedna věc, splněné přání je úplně něco jiného. Krasný sen je jedna věc, sen který se stane skutečnosti je druhá věc. Ví český národ kdo může naplnit naše touhy a přání po štěstí? Přát umíme, víme ale také kdo to může splnit? Ví naše společnost kdo krasné sny promění ve skutečnosti? Zdroj štěstí trvalé, a krásné které neubližuje druhému, ani neroste na úkor druhých se nachází v Bohu. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Jak toho ale dosáhnout? Jako to mít? Spasitel na tuto otázku odpověděl osmi blahoslavenstvími, které ukazují na osm postojů, jenž vedou ke štěstí. Je to postoj pokory, postoj zármutku, tichost a dnes máme čtvrté blahoslavenství, které říká: "Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni." 5,6

Abychom plně rozuměli těmto pojmům, měli bychom si uvědomit, za prvé, že hlad a žízeň jsou nejsilnější ze všech tělesných žádostí. Hlad a žízeň neuspokojí nic než jídlo a pití.

Dnes už moc nemáme představu o tom, co to skutečně znamená hladovět a žíznit. Když řekneme - mám opravdu hlad, tak možná říkáme ám chuť na něco. Pán Ježíš mluví o duchovním hladu a žízni. Ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, jsou jen zřídka považováni za požehnané. Naopak jsou spíše považováni za naivní snílky, idealisty a blázny, kteří netuší, jak to na světě chodí. Jak být požehnaný, když žijete v útlaku cizího režimu, ať už je jím Řím nebo kterýkoli jiný? Jak mít hluboký pokoj a radost tam, kde je nespravedlnost naším každodenním chlebem?

Když se současný senátor Libor Michálek rozhodl, že se nebude podílet na vyvedení peněz ze Státního fondu životního prostředí, důvod, proč ho zainteresovaní neodstřelili tak rychle, byl, že si mysleli, že chce peníze pro někoho jiného – jinou partaj nebo skupinu. Vůbec si nedokázali představit, že by byl někdo, kdo nechce se systémem spolupracovat jen proto, že je morální a zodpovídá se před Bohem. Všichni přece věděli, jak to chodí. Až když zjistili, že nekope za nikoho jiného, pak teprve přišel vyhazov. Přesto jeho příklad vedl k vzepjetí občanské společnosti proti korupci, které nemělo v naší porevoluční historii obdoby.

Jak by tedy dnes Ježíš formuloval své čtvrté blahoslavenství?

Blaze vám whistlebloweři, i když vás vyhodí z práce.

Blaze vám disidenti v tyranských režimech.

Blaze vám, i když se nemůžete domoci práva.

Blaze vám, když nedáváte úplatky, abyste získali zakázku.

Blaze vám, když neopisujete a nekupujete si tituly.

Blaze vám, když nedopujete, protože vaše bude vítězství.

Blaze nespravedlivě uvězněným.

Blaze vám, když platíte daně a neděláte věci bez faktury jen tak bokem do vlastní kapsy.

Blaze vám, protože jste neztratili svou duši.

Protože se nasytíte dobrem. Protože vaše radost může být větší než jakákoli nespravedlnost, je-li tu Bůh, který vše vidí. A je-li tu ten, kdo se pro nás stal nespravedlností, abychom my měli spravedlnost.

Šťastni jsou ti, kteří touží po tom, co je správné, jako žízniví po vodě, vždyť jejich žízeň bude utišena. (Slovo na cestu).