Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.


-N. Lica

Že na jaře slavíme Velikonoce, to ví skoro každý, ale málo lidí ví, proč slavíme Velikonoce? Jaké je poselství Velikonoc? Jaký je jejich význam pro nás?

Velikonoce slavíme proto, že si chceme připomenout to, co se stalo. Významné události a výročí vyjímečných věcí si připomínáme, těmto vyjímečným dnům, když si něco významného máme připomínat se říkají státní svátky.

Velikonoce stojí nad každým svátkem a slavným dnem.

O Velikonocích slavíme Boží vítězství nad hříchem, smrtí, satanem a peklem. Stalo se něco neslýchaného. Ten, kterého v pátek ukřïžovali, za tři dny vstal z mrtvých. A nejen to, ale od té doby žije dál , neumřel. A tímto činem nám Bůh o Velikonocích říká: tunel tmy a smrti byl proražen....vytvořil jsem vám cestu, která vás povede přes smrt do věčného života. Ano Velikonoce se týkají i nás, vždyť to, co Ježíš udělal bylo pro nás. Proto:

Velikonoce jsou svátkem naděje, která nemůže být omezena

hranicemi času ani světa...

 • jsou svátkem trpícího a vzkříšeného Krista.

 • jsou svátkem našeho křtu, skrze který jsme přijali spásu.

 • jsou svátkem naší spásy:

 • svátkem našeho vytržení z nebezpečí života

 • svátkem naší ochrany

 • svátkem našeho osvobození

 • svátkem našeho vykoupení

 • svátkem našeho vyléčení

 • svátkem našeho vítězství

 • svátkem našeho života v plnosti

 • svátkem našeho pokoje a míru.

Toto všechno jsou totiž biblické významy slova spása.

Abychom nepozbyli odvahy a nestali se cyniky, září nám do všedního dne světlo Velikonoc: Ukřižovaný žije, a všichni ti, kteří v Něho věří, budou žít.

To je dobrá zpráva Velikonoc:

Život nemusí končit hrobem. Hrob se dá totiž otevřít a proměnit. Dokázal to Kristus a totéž učini pro nás, když mu důvěřujeme.

O tom chceme i dnes zpívat, a pozvat vás k víře ve vzkíšeného Krista .

Co ti dá Bůh?

Vědomí, že jsi bez podmínek milován a přijímán.

Vědomí, že s všudypřítomným Bohem nejsi nikdy sám.

Cíl a smysl života v tom, že budeš lásku, kterou Ti Bůh dává, rozdávat dál svým bližním.

Velikonoce jsou svátkem, které nám připomínají, že můžeme mít: Naději na věčný život.