Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.


Služba je vyjádřením mých charakteristik


Duchovní dary:

Bible velice jasně učí to, že Bůh dává každému věřícímu určité duchovní dary, aby je využíval ve službě (Ř 8; 1K 12; Ef 4). Nicméně duchovní dary jsou pouze jednou stranou mince. Duchovní dary jsou často až příliš zdůrazňovány na úkor dalších stejně důležitých faktorů. Přirozené schopnos­ti, se kterými ses narodil, jsou také od Boha. Stejně tak to platí o tvých zkuše­nostech a vrozených charakterových vlastnostech. Tyto faktory byly také vy­tvořeny a naplánovány tvým Stvořitelem. Duchovní dary odkrývají část Boží vůle pro tvou službu, ale ne všechno.


2. Srdce: Bible používá výraz „srdce“ jako centrum motivace, centrum tužeb, zájmů a náklonností. Tvé srdce určuje, proč říkáš věci, které říkáš (Mt 12,34), proč se cítíš tak, jak se cítíš (Ž 28,7) a proč jednáš tak, jak jednáš (Př 4,23). Dalším výrazem pro srdce je zápal-nadšení. Jsou určité věci, ze kterých jsi nadšený a jsou věci, na kterých ti nezáleží. Některé věci tě vzruší, zatímco jiné věci tě drží při zemi. To je vyjádření tvého srdce. Bůh měl určitý záměr v tom, když ti dával vrozené zájmy. Tvůj emocionální tlukot srdce odhaluje důležitý klíč k po­rozumění jeho záměrům pro tvůj život. Nesnaž se ignorovat nebo potlačovat své přirozené zájmy. Lidé velice zřídka vynikají v úkolech, které dělají neradi. Lidé, kteří toho hodně dosahují, si užívají to, co dělají.

3. Schopnosti:

Jsou to přirozené, Bohem dané talenty, se kterými ses narodil. Někteří lidé mají přirozenou schopnost mluvit — když přicházeli na svět, už mluvili. Jiní lidé mají přirozené atletické schopnosti — vynikají ve fyzické koordinaci. Exodus 31,3 je příkladem, jak Bůh dává lidem „dovednosti, schopnosti a vědění v různých druzích umění“, abychom naplnili jeho záměry. V tomto konkrétním případě to byla umělecká schopnost být použitelný při budování chrámu.

Je zajímavé, že hudební talent není uveden mezi duchovními dary, ale určitě to je přirozená schopnost, kterou si Bůh používá v uctívání.

4. Osobnost: Bůh při stvoření lidí nepoužíval formičku na cukroví. On miluje různorodost —jenom se podívejme kolem sebe. Bůh stvořil introverty a extrover­ty. Stvořil lidi, kteří milují rutinu a ty, kteří milují změny. Některé lidi stvořil jako myslitele a jiné jako ty, kteří dají na pocity. Někteří lidé pracují nejlépe tehdy, když dostanou nějakou individuální práci, zatímco jiní pracují lépe v týmu. Aby byla v církvi rovnováha, a aby měla nějakou příchuť, potřebujeme všechny různé druhy osobností. Tvá osobnost ovlivní to, jak a kde používáš své duchovní dary a schopnosti. Dva lidé mohou mít stejný dar evangelizace; ale jestli je jeden z nich introvert a druhý extrovert, jejich dar bude vyjádřen jinými způsoby.

5. Zkušenosti: Bůh nikdy nepromarní žádnou zkušenost. Ř 8,28 nám připomíná: „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.“ Musíme brát v úvahu pět oblastí zkušeností, které ovlivní druh služby každého z nás a pro kterou jsou nejlépe připraveni:

  • Zkušenost ze vzdělávání: jaké byly tvé nejoblíbe­nější předměty ve škole?

  • Pracovní zkušenosti: jaká práce se ti líbila a jakých výsledků. jsi při ni dosáhl?

  • Duchovni zkušenosti; které okamžiky tvého života s Bohem byly smysluplné nebo rozhodující?

  • Zkušenosti ve službě:Jak jsi v minulosti sloužil Bohu?

  • Bolestivé zkušenosti: Z jakých problémů, zranění a bojů ses něčemu naučil?

Bůh si tě svrchovaně vytvořil pro své záměry, takže bys to neměl odmítat. „Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci:‚Proč jsi mě udělal takto?‘ Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným účelům?“ (Ř 9,20-21). Místo toho, abychom se snažili se nějak přetvořit a snažit se být někým jiným, měli bychom oslavovat to, jaký tvar Bůh každému z nás dal.

z knihy  Proč jsme vůbectady -Rick Warren