• V 1K 13:1-3: Pán Bůh nám říká, že  můžu mít  výřečnost skvělého řečníka. Můžu mít inteligenci génia. Můžu mít víru k činění jakéhokoliv zázraku. Můžu mít velkorysost nejlaskavějšího člověka planety. Můžu mít oddanost mučedníka, ale jestliže nemám lásku, nejsem nic.
 • Na Božích váhách  láska zvítězí, má nejvyšší hodnotu proto, že je věčná. Když nemáme to, co je věčné, jak můžeme obstát před Bohem, který je věčný?
 • „Trpělivost je poklidná vytrvalost založená na vědomí, že Bůh má vše pod kontrolou.“
 • V podobenství o mil. samaritánovi vystupují čtyři druhy lidí: lupiči pohnutí závistí, kněz zaneprázdněností, levita lhostejností a samaritán byl pohnut soucitem. Čím jsme pohnutí my, když vidíme kolem nás člověka v nouzi?
 • Agapé je naplnění potřeby jakékoliv osoby, kdykoliv a za každou cenu.
 • Projev lásky a zralosti je  radovat se z požehnání, zdaru a prospívání druhých - zvláště když jsou to křesťané a to nezávisle na okolnostech v jakých se nacházíme. Proč máme rozmnožit radost a dělit starost? Protože jsme tělo Kristovo! Láska je jako krev v těle, která nás spojuje všechny údy navzájem.
 • Naladění se na Boha zahrnuje snižování hluku, ignorování očekávání, a učit se od Krista.
 • Problém se zaneprázdněností je, že nemůžeme být  příliš zaměstnaní a milovat Boha a druhé.
 • Většina z nás by mohla být trochu více jako Marie a trochu méně jak Marta.
 • Ježíš řekl, "Je opravdu jediná věc, o kterou má cenu mít starost. Marie to objevila-a nebude jí to odňato."
 • „Komu se málo odpouští, málo miluje.“ Když pochopíme a vidíme horu hříchu, kterou nám Bůh odpustil, z našeho srdce nemůže než tryskat chvála, vděčnost a veliká láska k Bohu – protože odpuštění působí lásku.
 • „Odplácet zlým za dobré je ďábelské; odplácet dobrým dobré je lidské; odplácet zlé dobrým je božské.“ A. Plummer
 • Agapé při nás a skrze nás dělá zvláštní věci: miluje nemilujicí, modlí se za pronásledovatele a koná dobro nepřátelům.  Agapé v srdci, v řeči a v jednání. Agapé pro nás, v nás a skrze nás pro druhé.
 • Láska je dávat lidem to, co potřebují, ne to, co si  zaslouží.
 • Láska je čin a volba.
 • „Když budeš soudit lidi, nebudeš mít čas je milovat.“- Matka Tereza
 • "Láska je jediná síla, která dokáže změnit nepřítele v přítele.“ -  Martin Luther King
 • Bez respektu nemůže láska vzlétnout příliš vysoko: je to anděl, který má jen jedno křídlo. A. Dumas
 • Je lepší ztratit svou pýchu kvůli tomu, koho miluješ, než ztratit toho, koho miluješ kvůli své pýše.
 • Láska začíná tam, kde se potřeba druhého člověka stává důležitější, než tvá vlastní. Lao Wei
 • Lidé potřebují lásku. Obzvlášť, když si ji nezaslouží.
 • Láska k Ježíši má natolik naplňovat naši mysl i srdce, že už nebudeme věnovat pozornost lásce lidské. Sám Ježíš bude žárlivě ochraňovat srdce těch, kdo mu ho darovali. Matka Tereza
 • Láska je zázrak, který se může udát kdykoliv.“ F. Dürrenmatt
 • Kdo je dokonalý v lásce, je dokonalý v duchovním životě. T. Akvinský
 • „Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.“- A. Scheitzer
 • „Jestliže mlčíš, mlč z lásky; jestliže mluvíš, mluv z lásky; jestliže napomínáš, napomínej z lásky; jestliže odpouštíš, odpouštěj z lásky.“ - Augustin
 • „Lidé této země vyjadřují svou lásku růžemi. Pán však posílá jako znamení své lásky trny.“ - Terezie z Avily
 • „Láska k bližnímu je měrou naší lásky k Bohu.“ - Edith Steinová
 • „Abychom mohli změnit lidi, musíme je milovat. Náš vliv sahá jen tam, kam dosahuje naše láska.“ -H. Pestalozzi
 • Láska je jedinou zkouškou pravosti našeho křesťanství.“ - J. Leppich
 • „A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.“ 2 Tesalonickým 3:5