Skutky 1:1-11

Co je poselstvím nanebevstoupení? Tak, jak Ježíš odcházel, znovu přijde. Nanebevstoupení je předposlední událost, kterou vyznáváme. Ježíš se narodil, byl pokřtěn, zemřel, vstal z mrtvých a sestoupil na nebesa. Zbývá jen jedna věc, kterou Kristus má ještě udělat-vrátit se znovu na zem.

Tajemství druhého příchodu je ukryto v Nanebevstoupení Krista. Tak, jak odcházel, znovu přijde.

Oni řekli: „Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ Sk 1:11

Poselství o nanebevstoupení je naděje do budoucna pro církev. Nanebevstoupení je prospěšná pro církev, protože Bůh měl v úmyslu seslat stejného Ducha, kterého měl Kristus na každého svého učedníka. Tak Ducha svatého od Letnic nemají pouze jednotlivci, ale každý, kdo věří. Kristus byl s nimi jak slíbil, ale ne svým tělem, ale svým duchem.

To, že Ježíš odešel, je prospěšné i pro nás, protože záměr jeho odchodu známe a to je, že nám připravuje místo v nebi. A nejen to, ale vrátí se znovu pro nás.

Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi?“ Je na čase opustit roli pouhých diváků a zapojit se do hry. Je to hra o získání světa. Z pohledu upřeného k nebi se má stát postoj aktivní, svědecký, proměňující svět. K tomu nás tedy v posledu vede příběh o Nanebevstoupení: k velikému očekávání a naději, ale současně i k účinnému osvědčování víry v dějinách, k praxi. To je obzvlášť zřetelné, když si uvědomíme, že náš oddíl otevírá knihu s názvem: Skutky apoštolů. Kristovo nanebevzetí není podívanou pro diváky, ale výzvou pro svědky. Tak, jak Ježíš odcházel, znovu přijde!