Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

 

1 Janův 5:4  „A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra." To slovo znamená porazit, mít vítězství a velkou převahu. Víra nám dává jistotu vítězství. Toto vítězství je prokazatelné a zahrnuje svržení nepřítele tak, že vítězství je viděno všemi. Pán Ježíš použil toto slovo aby sám sebe popsal u Jana 16:33Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“ Jinými slovy, kráčejte dál, nevzdávejte to. 1 Janův 5:5  „Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?“ Víra nás neušetři útoků, ale vybavuje nás k tomu, abychom jim čelili a zvítězili nad nimi.

Taková pevná víra neutralizuje strach a dává nám schopnost pohnout se. Můžete si představit Mojžíše a Árona jak stojí u Rudého moře které se otevře a Mojžíš řekne Áronovovi:“Ty první! Nebo „Dámy první“? Víra ti dává schopnost mít jistotu k pohybu vpřed, která ve tvém životě produkuje úspěch. Když se setkáš s Goliášem, co si pomyslíš? Je příliš velký! Nebo: je příliš velký na to, abych ho netrefil? Pokud si myslíš že je přiliž velký abys ho netrefil, tak se ti to podaří. Taková je to víra v akci, ne v aukci. Víra v aukci je mrtvá proto ani život ani vítězství nepřináší. Nezapomeňte: „Víra dělá věci možnými, nikoli jednoduchými.“  - Sally Nguyen