Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

1J 2,28-3,3 Tři časy života

Život se skládá ze tří časů: z minulosti, z přítomnosti a z budoucnosti. V těchto verších jakoby se autor nad svým životem sám zamýšlel a vyzývá i nás, abychom se i my podívali na tato tři období života. Pohleďme nejdříve do minulosti: na to, co Bůh daroval. Jeho dar byl darem lásky. Boží láska k člověku se projevuje skrze dávání. Bůh nám nedal jen tak něco, ale někoho – dal nám svého Syna Ježíše Krista, který se za naše hříchy obětoval. Podívejte se do přítomnosti – na to co jsme. „Milovaní, nyní jsme děti Boží.“ On klade důraz ne na to, do jaké denominace se zařadíme, ale na to, co doopravdy jsme. Tuto jistotu nám nemůže dát nikdo než Bůh sám a jeho slovo. Někdo řekl: „Bůh nemá vnoučata; On má jenom děti.“ Otázka být či nebýt Božím dítětem je otázka víry v Krista. Pohleďte do budoucnosti – na to, co budeme. Víra, kterou máme dnes, bude rozhodovat o tom, co s námi bude zítra. Člověk, který věří v Boha, je člověk, který se může dívat s jistotou do budoucna, protože věří v toho, který má jeho budoucnost ve svých rukou.

...chci vám dát naději do budoucnosti.“ Jer 29:11