Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

Vyjímečnost Ježíše Krista

Efezským 2:14-18

Efezským 2:14  V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil

15  zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil mír.

16  Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství.

17  Přišel a zvěstoval mír, mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí.

18  A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem.

19  Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině.

20  Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.

21  V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu;

22  v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.