"Cancerul este limitat;

nu poate lovi dragostea,

nu poate scutura speranţa,

nu poate coroda credinţa,

nu poate măcina pacea,

nu poate distruge încrederea,

nu poate ucide prietenia,

nu poate şterge amintiri,

nu poate reduce la tăcere curajul,

nu poate invada sufletul,

nu poate reduce viaţa veşnică

şi nu poate împiedica puterea învierii!”


 

„Totuşi în toate aceste lucruri noi sîntem mai mult decît biruitori,

prin Acela care ne-a iubit.

Cãci sunt bine încredinţat cã nici moartea, nici viaţa, nici îngerii,

nici stãpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele

viitoare, nici înãlţimea, nici adâncimea, nici o altã fãpturã,

nu vor fi în stare sã ne despartã de dragostea lui Dumnezeu,

care este în Isus Hristos, Domnul nostru.”

Romani 8, 37-39