Boží zaslíbení potomka Abramovi.

„Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: "Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna." Abram však řekl: "Panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít damašský Elíezer. Hospodin však prohlásil: "Ten tvým dědicem nebude. Tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna." 1Moj 15: 1,2,4

 

Bůh ale viděl, že Abram má strach. Právě zde se poprvé objevuje výzva „neboj se“, v souvislosti s mužem víry Abramem a po jeho velkém vítězství. Top 10 nejsilnějších lidských obav všude na světě v opačném pořadí je: ztráta svobody, neznámo, bolest, zklamání, bída, osamělost, výsměch, odmítnutí, smrt a nezdar. Čeho se bál Abram? Proč by po takovém vítězství nad králi měl mít strach? Možná se bál pomsty od králů, které porazil. Možná se bál selhání, že se vše nemusí podařit kvůli jednomu problému, který za chvíli vyslovil nahlas. Bůh ale věděl, co Abram potřebuje, proto mu poskytl dva dobré důvody k odvaze: slíbil mu, že ho bude chránit, a že v těžkých chvílích bude po jeho boku. Štít a odměna. My máme také své strachy. Každý se bojíme něčeho jiného. Abram nevěděl, jak to vše bude do budoucna. Máš-li strach z budoucnosti, pamatuj, že Bůh tě v těžkých chvílích neopustí, a že má pro tebe velké požehnání. I my smíme slyšet: „Neboj, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna“. Štít je znamením ochrany a odměna je znamením požehnání. Boží odpověď na naše strachy není nějaký argument nebo formulka, ale je OSOBA. On říká: “JÁ JSEM...“ Bůh jediný je konečnou odpovědí na každý strach lidského srdce. Abram není hrdina, jenž nikdy nezakolísá a nezná mučivé otázky. A Pánu Bohu nevadí, že takový není. Abram si myslel, že jeho dědicem bude muset být Eliezer. Hospodin mu ale řekl, že to tak nebude, nýbrž že dědicem bude jeho vlastní syn. A na důkaz toho ho vyvedl ven a ukázal mu zajímavý obraz nebe. „Vyvedl ho ven a pravil: "Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat." A dodal: "Tak tomu bude s tvým potomstvem." Gen 15:5 Jinými slovy mu řekl: „Pohleď na Boha a na jeho oblohu. Pohleď na hvězdy. Pohleď na Boží dílo daleko větší než tvoje problémy.“ V této kapitole se Abram naučí důležitou lekci: Víra se nedívá na problémy, ale dívá se na Boha. A od Něho očekává pomoc v pravý čas.

Když my se trápíme nad svým problémem, Bůh říká: “Já mám s tebou daleko vetší záměry. Nedám ti jedno dítě, ale tolik, že je nedokážeš spočítat.“ Takového Boha máme. Boha, který své plány dovrší i v našem životě, ať už je to jakkoli nemožné. Proto dívej se na Něho, na jeho moc, na Jeho možnosti a na Jeho řešení a uvidíš, že je připraven ti dávat větší požehnání, než si dokážeš vyprosit.

N. Lica