J 4,31-42, Ježíšův pokrm

Kontext čtvrté kapitoly se točí okolo dvou lidských potřeb: pití a jídlo. Samařanka měla žízeň, učedníci hlad. Pán používá tyto potřeby aby lidem úžasným způsobem přiblížil duchovní pravdy. Ječas, aby učednici i my slyšeli, jaký je oblíbený pokrm našeho Pána. On řekl: "Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo.“ A vzápětí k ním mluvil o rozsévání a žni. Byla to Boží vůle, že musel projít Samařkem, protože tam rozséval evangelium jenom u jedné ženy a potom mnozí uvěřili. Učedníci, kteří byli hladoví, přišli právě když mnoho Samařanů z města uvěřili. Vidět jak lidé přicházejí k Bohu a uvěří, to je pokrm který bychom měli také zkusit. Abychom mohli tento pokrm jíst, musíme dělat dvě věci: rozsévat a sklízet. Čím se uspokojíme my dnes jako jednotlivci a sbory? Dobrým kázáním, programem a hezkou bohoslužbu? Pravý pokrm, který bychom si měli oblíbit je to, abychom činili Boží vůli ve svém životě a dokonali jeho dílo. Není větší uspokojení v životě, než splnit Boží plán a poslání, které nám každému dal. Sk 20:24

-N. Lica