II. Neuhašujte Ducha svatého

1 Tesalonickým 5:19 „Plamen Ducha nezhášejte,“ jaký je rozdíl mezi zarmucováním a uhašováním?

Zarmucování....ve výčtu negativních věcí....to je když děláme něco, k čemu Pán Bůh říká: NE! To je hřích.

Uhašování.....ve výčtu toho, když neděláme to, co chce Bůh. (Nemodlíme se, nesvědčíme, atd.)

Plamen Ducha nezhášejte! Mohli bychom také říci: Nepolévejte oheň Ducha vodou a nezasypávejte popelem. Naše pohodlnost, lenost i zbabělost mohou snadno v našem srdci bránit ohni Ducha a hasit jej všelijakou „vodou“ a „popelem“. Toto varování je zároveň příkazem a vyžaduje poslušnost.

O oheň je třeba pečovat, aby nezhasl. Popel musí být odstraněn a nové palivo položeno na ohniště. Co to konkrétně znamená pro nás? Kontext verše Plamen Ducha nezhášejte nám napovídá, že oheň Ducha se projevuje neustálou radostí (1Tes 5:16: Stále se radujte“) oheň Ducha svatého se udržuje neustálou modlitbou (T 5:17, v modlitbách neustávejte). Díkůvzdání za všech okolností (1 Tesalonickým 5:18 „ Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.“)

K tomuto verši Albert Barnes píše, "Cokoli se bude snažit oslabovat horlivost zbožnosti v duši, ochlazovat city, činit nás chladnými a bez života ve službě Bohu, může být považováno za "hašení Ducha"."