Izajáš 66:13  „Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit.

K Pánu Bohu se obracíme jako ke svému nebeskému Otci, modlíme se modlitbu Otče náš, věříme v Boha Otce, Syna a Ducha svatého. Zde ale máme možná jediné nebo jedno z mála míst v Bibli, kde je Bůh přirovnáván k matce. Písmo tu používá obraz mateřské lásky k vyjádření Božího vztahu k lidem. Konkrétně se tu mluví o mateřském utěšování. Je to výstižný obraz a když pochopím, že odpovídá skutečné Boží lásce ke mně, pak to člověka někde uvnitř proměňuje.Povzbuzení které mám dnes pro vás matky a ženy, ale i pro vás ostatní je dvojí:

1. Na Boží lásku se můžeme vždy spolehnout.

Jeho láska k nám je jak mateřská tak otcovská. Jsou další verše ze které vidíme Boží mateřskou lásku ke svým dětem, projevenou soucitem, a trpělivostí která připomíná jemný a citlivý mateřský přístup k svým dětem. Izajáš 63:9 „Každým jejich soužením byl sužován a anděl stojící před jeho tváří je zachraňoval; svou láskou a shovívavostí je vykupoval, bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné.“ Největší touhou nás lidí je touha být milován. Láska, kterou potřebujeme, je Boží láska, ničím neomezená a dokonale čistá.

2. S Boží útěchou můžeme počítat.

2 Kor 1:3-4 „Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.“

Malé dítě, vydané napospas bolesti, neumí zatím s ní bojovat a je odkázáno na utišující a konejšivý hlas své maminky. A v tom je maminka nezastupitelná, protože má s dítětem důvěrný vztah. A také, když dítě něco bolí nebo upadne a rozpláče se, běží nejprve za maminkou, aby ho objala, vzala do náruče a pofoukala bolístku. Když uděláme v životě nějaký ten kotrmelec, nebo když na nás padne úzkost, tíseň, strach z bolesti nebo smutek, smíme běžet do laskavé Boží náruče a můžeme se zaposlouchat do jeho utěšujícího hlasu, který zní jistě a pevně: „Jeremjáš 31:3 "Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. “