Lukáš 10:45-52

Všichni poutníci šli z Jericha do chrámu, ale Bartimeus se nemohl zúčastnit svátků. Nejen proto, že neviděl na cestu, ale také kvůli chrámovému nařízení o tom, že slepí, chromí a jinak postižení nesmějí do chrámu vstoupit. Nemohl se zúčastnit bohoslužeb. Nemohl v chrámu obětovat oběť za své hříchy.

Možná že ho litujeme jako jiní lidé, ale jeho zlé postavení nám může říci něco o nás samotných. Z bídy slepého žebráka se dají vypozorovat čtyři duchovní věci. První je:

SLEPOTA, protože je napsáno: “slepý”, ÚNOVA protože “seděl” ZTRACENOST protože je psáno: „vedle cesty”,

CHUDOBA protože žebral.

Každý člověk i dnes bývá duchovní slepý kvůli hříchu, unavený, bloudící a duchovně velmi chudý.

1. Slepý, že Boha nezná.

2. Unavený, že nemá sílu ke službě lásky.

3. Bloudící, že podle Božích přikázání nechodí.

4. A chudý, že vše co v jeho životě mělo skutečný smysl, ztratil.

Proto každý potřebuje Krista. Aby měl nový život na zemí a život věčný jako dědictví.