Hledá se člověk!
,,Hledá se člověk, jeden ze šesti miliard. Výška a vnější vzhled nejsou podstatné. Bankovní konto a značka auta jsou bezvýznamné. Vzdělání a zkušeností nejsou  na prvním místě. Hledá se člověk, který miluje více čistotu než špínu tohoto světa, hledá se člověk který se ozdobuje pokorou,  a je ochoten poslouchat  Boha.
Čeká na něj zajímavá práce. Požadavky jsou nelidské: stále se radovat, v modlitbách neustávat,  víc naslouchat než mluvit, víc chápat než soudit,  víc odpouštět než obviňovat.
Hledá se člověk, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před Bohem za tuto zemi.
Za  vděčnost neručíme. Ručíme však, že svět ještě neviděl co Bůh udělá skrze člověka který se Jemu cele vydá.
Nechceš být ty tím člověkem?