Radost je vzácná perla, jež zdobí životy těch, kteří žijí s Bohem.  O tuto vzácnou perlu má zájem náš nepřítel satan, ten starý had a odvěký lhář. On je zloděj radosti. Duch Boží v nás chce rozvíjet tuto radost, proto si jí nenechme vzít.
Když přijdou problémy, stůjme pevně v Pánu
Když jsou to konflikty, hledejme jednotu v Pánu,
Když máme starosti, důvěřujme Bohu a všecku svou starost vložme na něj, neboť mu na nás záleží (1P 5,7)
Když naše mysl v noci nemůže spát, nedovolme jí probírat negativní věci, ale soustřeďme se na Boha a Jeho slovo, na dobré, čestné věci, které udělal a ještě chce pro nás dělat.

Žalmy 68:4  Spravedliví se však zaradují a jásotem budou oslavovat Boha, budou se radostně veselit.