Ž 32,8
Další zaslíbení zní: „ukážu ti cestu, kterou půjdeš“. Slovo „cesta“ se vyskytuje v Bibli 829 krát. Když se mluví o cestě  člověka v Bibli, často se mluví o jeho životním směru, o jeho klíčovém rozhodnutí, ale také o celoživotní cestě věřícího člověka za Bohem.  Když Hospodin říká: “Ukážu ti cestu, kterou půjdeš…“, znamená to, že se nabízí i jiné cesty. Některé jsou klikaté, některé jsou slepé,   některé  mají velkou objížďku, některé skončí v propasti, ba některé přivedou člověka k smrti.  Tak říká Přísloví 14:12  „Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti..“
Právě  tento verš ještě více potvrzuje, že  zde  nemluvíme o nějaké lidské vychytralosti. Nám se někdy  zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti.
Přísloví 10:29  Cesta Hospodinova je záštitou bezúhonnému.“ To znamená, že Bůh má připravenou svou cestu, konkrétní cestu pro nás individuálně, ale také pro nás jako sbor.
Přísloví 12:28  Na stezce spravedlnosti je život, tato cesta nesměřuje k smrti.
Nový zákon říká, že Pán Ježíš je cesta, která vede k Bohu. Jan 14:6  Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta…“. Evangelia o Něm neustále mluví, že byl na cestách, jakoby nám ukazoval, že život křesťana, není pasivní věc, ale je to vydání se na cestu.  O jakou cestu jde?

  • Je to cesta následování Krista.
  • Je to cesta víry (1 Tim 6:10). To, že nám Bůh ukáže cestu neznamená, že nám vždy ukáže tu jednoduchou cestu. Správná cesta je cesta víry. Ano na cestě za  Bohem potřebujeme víru, že On nás vede a ukáže nám další krok. Přísloví 4:18  Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den.