Jabezova modlitba

1 Paralipomenon 4:9-10: Jaebes byl váženější než jeho bratři; jeho matka ho pojmenovala Jaebes se slovy: "Porodila jsem ho s trápením." 10  Jaebes vzýval Boha Izraele takto: "Kéž bys mi dal požehnání a rozmnožil mé území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a zbavila mě zlého, aby na mne nedolehlo trápení!"A Bůh splnil, oč žádal.

Chcete vidět Boha jak v tomto roce pracuje ve vašem životě? Chcete vidět opravdové odpovědi na vaše modlitby? Jste unavení necháváním se unášet životem nevidouce kam jdete? Pán Bůh nám nabízí pomoc, ochranu, vedení a Jeho požehnání. Tyto věci dává zdarma těm, kteří o ně žádají.

Jestli opravdu tyto věci chcete mít v hojnosti, jestli chcete to nejlepší Boží pro váš život, tak následujte principy, které Jaebes používal:

  • měj velkou touhu – představu o tom, co Bůh chce dělat ve tvém životě,

  • měj živou víru v Boha – to je víra, která ti umožní očekávat i nemožné;

  • vybuduj si opravdový modlitební život, to ti pomůže spoléhat se na Boha. On rozmnoží tvé území. Jeho ruka bude s tebou a dá ti požehnání.

Wiliam Carey : „Usiluj o velké věci pro Boha; očekávej velké věci od Boha.“