Každý Nový rok přinese nové možnosti – příležitosti pro růst a rozvoj. Žijeme v požehnané době a nemusíme toužit vrátit čas někam jinam. Jsem si jist, že Pán Bůh chce dělat velké věci ve vašem životě v tomto Novém roce - ale nestane se to automaticky. Potřebujeme povstat ve víře. Dělat kroky ve víře. A to přináší rizika. Hosea 10:12 říká, "Rozsívejte si pro spravedlnost, sklízejte pro milosrdenství, zorejte svůj úhor. Je čas dotázat se Hospodina. Až přijde, svlaží vás spravedlností!"

Co plánujete sklízet tento nový rok? O Tři sta šedesát pět dnů od dneška, budete jiní? Jestliže chceme být jiní, jestliže chceme se změnit potřebujeme kultivovat nové návyky, zvyky, činnosti a vztahy. Úspěch není věc náhody, ani po duchovní stránce. To vyžaduje úsilí a čas. Ptejme se na začátku roku otázkami na tělo: Co budeš dělat abys byl jiný ve tvé rodině, ve sboru v zaměstnání nebo ve škole? Do čeho budeš investovat svůj čas a peníze a energii? Uvidí druzí nějaké nové ovoce Ducha svatého na stromu tvého života? Budeme využívat možnosti, které nám Bůh dává ke svědectví, ke službě a k růstu? Cokoliv zaseješ, to sklidíš. Jestliže nesázíš nic, nic nesklidíš.