Co znamená plnost ducha svatého? - Ef 5:18-20

Andrew Murray napsal ve své knize „Plné požehnání letnic“: Je to Boží vůle, aby každé z jeho dětí bylo naplněno Duchem svatým. Bez naplnění Duchem je naprosto nemožné, jak pro jednotlivce, tak pro církev, žít podle dokonalé vůle Boží.“ Mnozí jsou spokojení jen tím, že uvěřili a byli pokřtění Duchem do Boží rodiny. Tím ale dílo Ducha svatého nekončí, nýbrž začíná. On nám má ještě hodně co dát a vyučovat.

Přestavme si svoje nitro jako velký krásný dům, který má mnoho místností, sklep i podkroví. Při našem obrácení si Duch svatý učinil příbytek u nás. On, vznešený Host, přišel, aby nám nabídl plnost života. Duch svatý je zdvořilý, on se k nám nenutí, netlačí na nás, nezmanipuluje nás a nevchází do místností ( to jsou oblasti našeho života), kde mu to nedovolíme. On přece přišel aby nás utěšoval, povzbuzoval a zmocňoval. On je citlivý, proto může být i zarmoucen. On nás vede, abychom následovali Krista, jde před námi a na nikoho netlačí zezadu. Duch svatý přišel bydlet do tvého srdce, pokud jsi uvěřil v Krista. Dej tomuto královskému Hostu prostor, a popros aby tě naplnil.