Satan jako Boží nepřítel vždy bojuje proti Boží vůli. On vezme Boží požehnání a obrátí to v něčem co přináší zlořečení. On je jako rybář který pověsí prut podle chuť ryby. Boží vůle je atakovaná něčím co vypadá přitažlivé, dobře a slibující větší poznání. Výsledek je vždy ztracení ráje, smrt, bolest a zklamání.

Řešení není otázka být silný v pokušení, ale být moudrý. Ryba která se zdržuje kolem háku a nakonec propadne a uvízne. Ryba která od háku utíká je moudra a zachovává si život. Eva byla jako ryba která se držela blízko háku. Ona se zdržela u stromu, povídala si s hadem, prohlížela si ovoce, byla blízko nich a to ji vedlo k uvažování. Pokušení nás vždy vyzývá risknout , zkusit něco nového, překročit hranice. Strom vzbudí v nás zvědavost, Satanovo ovoce jsou léčky a pasty pro naše duše. Tím atakuje a chce Boží vůle před námi očernit a zpochybnit. Satan jako lovec lidi má obrovské zkušenosti protože oklamal tolik generace před námi. Řešení není vyzrát nad satanovými pokušeními sílou, vyhrát nad ním moudrosti. (2 Tim 2:22, JK 4:7). Boží nepřítel je i náš nepřítel. O naší srdce se vede boj, koho posloucháme toho uznáváme za pána. Nemůžeme porušit Boží vůle, jeho záměry a úmysly aniž bychom nemusely nést na to následky.

Boží vůle je vždy naše dobro, náš růst a požehnání. Cesta k tomu může vést skrze problémy, těžkosti a údolí temné bolesti. Ale jedině poslušnost nás udržuje v centru Boží vůli. Máme však svobodu se rozhodnout.