3. VÍRA JE TAJEMSTVÍ VÝZNAMNÝCH ČINŮ A ZDARU.

Marek 9:23 Ježíš mu řekl: "Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří."

Proč je to pravda? Protože víra obrátí sny ve skutečnost. Dává ti smělost a přesvědčení jít do předu. Například v Numeri 13 čteme o průzkumu dvanácti izraelských předáků zaslíbené země. Všichni potkaly obry Anákovy, ale jenom dva z nich se na ně dívali úplně jinak a také mluvili úplně jinak. Řekly: „Vzhůru! Pojďme! Obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme.“ Nu 13:30. Víra se projevuje vnitřním postojem odvahy, slova jistoty, a činy poslušnosti. V další kapitole máme také Boží hodnocení těchto dvou mužů: „Jen svého služebníka Káleba, protože byl jiného ducha a cele se mi oddal, uvedu do země, do niž vstoupil, a jeho potomstvo ji obsadí.“ Nu 14:24. Člověk který je plný víry je jiného ducha. Bůh zkoumá našeho ducha ne náš životopis. 2 Timoteovi 1:7  „Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.“ Jsou ti kteří říkají, nebudeme si dávat žádné cíle, nevíme co bude. Kazatel 11:4  „Kdo příliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet.“ Konkrétně to znamená toto: pokud čekáš na dokonalé podmínky, nikdy neuděláš nic. Víra se pozná podle našich cílů. Stanovení zbožných cílů jsou vyjádřením naší víry.