2. VÍRA JE KLÍČEM K VYSLIŠENÍ MODLITBY.

Marek 11:24  „Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít.“

Co se tady říká? Modlitba která má být vyslyšena má být spojena s očekáváním. Ano tak se projevuje víra v akci: očekává dobré výsledky jako odpověď na modlitbu. Nestačí se modlit, ale máme očekávat, máme mít jistotu a přesvědčení, že budeme vyslyšení. O několik veršů výše Ježíš řekl: mějte víru v Boha. 21,22 Co znamená očekávat? Očekávání zahrnuje celého člověka. Duch očekávání zahrnuje

  • Lidské emoce: člověk touží

  • Lidskou vůli: člověk chce

  • Lidského ducha: člověk věří

1 Janův 5:14-15  „Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.  A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.“ Nemodleme se: Drahý Pane, jestliže nejsi hodně zaneprázdněný a stačíš na to tady je moje prosba…“ Bible říká: Věřte že jste dostali a potom to budete mít.“ Žid 10:22 Věřit dopředu. To je klíč k vyslyšené modlitbě. Musíme ale žádat ve shodě s Jeho vůli.