1. VÍRA MŮŽE ROZŘEŠIT NEMOŽNÉ PROBLÉMY.

Matouš 17:20Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: `Přejdi odtud tam´, a přejde; a nic vám nebude nemožné." Tato fráze byla židovským rčením, které znamenalo přemístit těžkosti (Zach 4:7, 1K 13:2). Není nic co modlitba a víra nemohou dosáhnout pro Boha. Oni mohou odstranit všelijaké druhý hor: strachu, zklamání, deprese, beznaděje, nemoci, pokušení, viny, únavy, osamělosti, pronásledování a bolesti. Takové hory se tyčí vysoko a jsou bariérou na cestě člověka, takové hory mohou opravdu porazit život. Jak mohou být překonány? Vírou v Boha! Tento verš určitě platí i dnes. Někteří z vás čelíte právě teď nějaké nemožné situaci, to jsou ty hory na které se díváte. Potřebujete tento verš. Často si myslíme, že je potřeba nejméně stejnou víru velkou jako ty hory, abychom je překonaly. Kristus ale říká, že k překonaní těch hor potřebujeme víru ne jako zrnko pšenice, ani kukuřice, ale zrnko hořčice. Zrnko hořčice bylo považováno za jedno z nejmenších. Tím se ukazuje na ten kontrast. Na velké hory stačí i ta nejmenší víra. Tajemství je: vkládáš malou víru ve velkého Boha. To je ten rozdíl. Jan 11:40 Ježíš jí odpověděl: "Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?"