Blahoslavenství pro vítězný život

4. Blahoslavení, kteří jsou pozvaní na svatbu beránkovu.

Zjevení 19:9 Tehdy mi řekl: "Piš: Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu." A řekl mi: "Toto jsou pravá slova Boží."

Vyrůstal jsem ve sboru v Rumunsku, kde na svatbu, která se odehrávala ve sboru byl pozván skoro celý sbor nebo alespoň někdo z rodiny. Svatba byla opravdu nezapomenutelný zážitek po všech stránkách. Tam kde je jídlo, pití, dobroty, skvělá hudba, slavnostní atmosféra, program na dlouhé hodiny až po půl noci, a vše to máte absolvovat s přáteli, tak to nemá chybu. Jako křesťané máme žít s tím, že nás čeká svatba ne pohřeb. Ježíš je v Zjevení označen symbolicky jako beránek, který byl zabit aby si získal svou nevěstu. Ef 5:25Kristus si zamiloval církev a sám se za ni obětoval,aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;  tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.“ Kdo je ta nevěsta? Kristova církev. Pokud chceš být také pozván na nebeskou svatbu, ujišťuj se že patříš se vším všudy do Kristovi církve, protože On si pro ni přijde. Také se ujišťuj, že tvůj život odpovídá této identitě. Takže nejen matrika, ale i život. „Neboť mnozí jsou pozvání, ale málokdo bude vybrán.“ Mt 22,14 -NL