Blahoslavenství pro vítězný život

3. Blahoslavený kdo bdí a střeží svůj šat - buď připraven!

Zjevení 16:15 "Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!"

Zjevení nikde nemluví o vytržení církve, ale o příchodu Krista. O onom dni a hodině neví nikdo, ani andělé, ani Syn jenom Otec sám (Mt 24,36). Proto naše nejlepší reakce na to je bdělost a připravenost. Ježíš tady připodobňuje jeho příchod ke příchodu zloděje. On ale není zloděj. Tím se chce říci, že jeho příchod bude nečekaný. “Uvažte přece kdyby hospodař věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu. I vy buďte připravení, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete.” Mat 12:39-40

Co znamená bdít? Není to nějaká pasivita. Tato bdělost, samozřejmě, zahrnuje, že křesťan bude nalezen dělající, co mu Mistr přikázal, aby dělal, což znamená spát v příhodném čase. Potom bdělost není vyhnutí se fyzickému spánku, ale morální bdělost, která nedovolí světu aby nás odváděl od Kristových standardů. Proto mají křesťane bdít, tzm. být připraveni, aby nebyli překvapeni. Přípravnost však spočívá v živé víře, neboť být bdělý znamená hlídat si šaty“.