1. Blahoslavenství pro vítězný život – Zj 1:3

1. Blahoslavený kdo čte a zachovává toto proroctví – buď poslušný!

Zjevení 1:3Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko.” Kniha Zjevení má mnoho sedmiček: sedmi církvím, sedm duchů, sedm pečetí, sedm polnic, sedm nádob, atd. Sedmička je důležité číslo v knize Zjevení–ukazuje buď na dokonalost nebo úplnost něčeho. V této knize ale máme také sedm blahoslavenství (1:3, 14:13, 16:15, 19:9, 20:6, 22:7, 22:14.). Je to sedm povzbuzení pro každého křesťana v jakékoliv době, situaci a věku. První blahoslavenství říká: šťastný je ten kdo dělá tři věci s touto knihou: předčítá, slyší a zachovává. Málokterá kniha Bible se může chlubit něčím podobným. Jako kdyby si tak kniha říkala o naši pozornost, jako kdybychom potřebovali toto mimořádně povzbuzení, abychom navzdory všem problémům a svým pocitům nedostatečnosti pokračovali a zabývali se s ní. Jakub 1:22 říká: podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači- to byste klamali sami sebe!” Slova této knihy jsou naléhavá a rozkazovací. Toto proroctví je výzva k akci. Proto tato kniha má být zjevená místo zpečetěná, mají být známa místo držená v tajností. Jedná se o zjevení Ježíše Krista především. Proto, když tuto knihu budeme číst, poznáme Pána jedinečným způsobem. -NL