1J 5,1-4 Jak se láska k Bohu projevuje

Skrze víru v Krista se narodíme z Boha (5:1) a zároveň se narodíme do Jeho rodiny. Jak poznáme, že milujeme Boží rodinu? Podle toho, že milujeme Boha. Jak poznáme, že milujeme Boha? Podle toho, že zachováváme jeho přikázání (5:2). Jinými slovy je vedle lásky další známkou Ježíšova učedníka poslušnost. Ježíš řekl: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Jan 8,31. Zůstávat znamená zachovávat. Někdo řekl: „Boží slovo nám nebylo dáno kvůli informaci, ale kvůli transformaci.“ Transformace nebo proměna nastane, když si vybereme poslouchat, to znamená Boží slovo žít v našich životech.

Ďábel si nepřeje, abychom Písmo žili, tak se nám v tom snaží bránit. On moc dobře ví, že pokud známe písmo intelektuálně, jeho plány nemůžeme příliš ohrozit. Jakmile však vidí, že chceme vážně učinit nějaké změny ve svém životě, začne proti nám útočit. Nenávidí totiž činitele slova. Proto nad ním zvítězme, když budeme činiteli slova (Jk 1:22). To je také výraz naší lásky k našemu nebeskému Otci.

Pomoz mi Pane být dnes činitelem tvého slova, změň mé srdce abych ti byl blíž.