1. Co bylo nejšťastnějším okamžikem ve tvém životě?

 2. Čeho v životě nejvíce lituješ?

 3. Jakou nejtěžší věc jsi v životě udělal?

 4. Jaké největší pocty se ti kdy dostalo?

 5. Kdo je tvůj nejlepší pozemský přítel? Popiš ho (ji).

 6. Kterou místnost ve vašem domě máš nejvíc rád a proč?

 7. Kde ses jako dítě cítil nejhřejivěji a nejbezpečněji?

 8. Které jedné věci chceš příští týden dosáhnout?

 9. Kdybys měl stroj času, který bude fungovat jen jednou, který okamžik v budoucnosti nebo minulosti bys navštívil a proč?

 10. Kdy jsi naposled dělal něco poprvé?

 11. Tvoji přátelé začnou u jídla znevažovat vašeho společného kamaráda. Co uděláš?

 12. Kdyby sis mohl vzít pilulku, která ti umožní žít do tisíce let, udělal bys to? Proč?

 13. Když uděláš něco hloupého, jak moc tě trápí, že si toho ostatní všimnou a smějí se?

 14. Chtěl bys znát přesné datum své smrti?

 15. Kdybys mohl změnit dvě věci na tom, jak jsi byl vychován, co by to bylo? Pokud pocházíš z rozvedené rodiny, jak tě to ovlivnilo?

 16. Kdo je tvůj oblíbený příbuzný? Proč?

 17. Jaká je tvoje nejmilejší vzpomínka z dětství na chvíli strávenou se svým otcem nebo matkou?

 18. Koho Bůh použil, aby tě přivedl do bodu, ve kterém jsi poznal, že potřebuješ Ježíše?

 19. Kdyby sis mohl vyměnit místo s nějakou biblickou postavou, koho by sis vybral? Proč?

 20. Která je tvoje oblíbená kniha v Bibli? Proč?

 21. Kdybys mohl jet kamkoliv do světa, kam bys jel?

 22. Představ si, že tvůj dům hoří a ty máš čas vzít si s sebou jen jednu věc (celá tvoje rodina je v bezpečí). Co by

 23. sis vzal?

 24. Jak se jmenuje tvůj oblíbený film nebo televizní program?

 25. Co byla nejlepší věc, která se ti minulý týden stala?

 26. Vzpomeň si na chvíli, kdy jsi v poslední době selhal.

 27. Uveď někoho, koho obdivuješ a kdo musel překonat velké překážky k tomu, aby se dostal tam, kde nyní je.

 28. Čeho si nejvíc ceníš v lidských vztazích, ve svém vztahu s Kristem, ve vztazích s rodiči?

 29. Jak reaguješ, když se ti nedostane poděkování za to, že sis kvůli někomu přidělával práci?

 30. Která je tvoje nejoblíbenější denní doba?

 31. Pro svobodné: Jaká by měl/a být dívka/chlapec, kterou/kterého si chci vzít. Pro páry: Co způsobilo, že jsem si

 32. vzal(-a) svého partnera.

 33. Jaké jsi zažil největší zklamání?

 34. Na který den (kromě svého obrácení) nikdy nezapomeneš?

 35. Co bylo nejdůležitější událostí ve tvém životě za poslední týden?

 36. Kdyby sis mohl jet na tři dny na kterékoliv místo na světě, kam bys jel a proč?

 37. Kdyby ses mohl setkat s kýmkoliv, kdo někdy žil ve tvé zemi, kdo by to byl a proč bys ho/ji rád potkal?

 38. Kdybys mohl bydlet kdekoliv na světě, kde by to bylo a proč?

 39. Která důležitá zkušenost ve tvém životě zcela změnila tvůj žebříček hodnot?

 40. Kdyby sis mohl znovu vybrat svoje povolání, čím bys byl a proč?

 41. Kdyby ses měl stát vedoucím představitelem jakékoliv země na světě, která by to byla a proč?

 42. Kdo měl největší vliv na tvůj křesťanský život a proč?

 43. Měl jsi poslední dobou nějakou vyslyšenou modlitbu? Pověz nám o tom.

 44. Kterou knihu, film nebo video jsi nedávno viděl nebo četl a doporučil bys ostatním? Proč?

 45. Která věc ve tvém životě dělá podle tebe Bohu největší radost?

 46. Jaká byla tvoje nejtrapnější zkušenost?

 47. Jaká je nejvýznamnější událost tvého života a proč?

 48. Poděl se o biblický verš, který je pro tebe nejdůležitější, a řekni, proč je tak významný.

 49. Kdo byl nejzajímavějším člověkem, kterého jsi někdy potkal?

 50. Jak relaxuješ?

 51. Jestliže jednoho dne umřeš, co bys chtěl, aby bylo napsáno na tvém náhrobním kameni?

 52. Které otázky týkající se vztahu s Bohem si nejčastěji kladeš?

 53. V jakých oblastech tvého života je nejtěžší důvěřovat (a) Bohu, (b) lidem, (c) sobě?

 54. Kdy jsi naposledy připustil, že se mýlíš? Proč je to tak těžké?

 55. Co ses nedávno naučil od jiného věřícího?