Čísla, která mluví

Dostala se mi do ruky jedna publikace od České Evangelické aliance plná grafů, čísel, procent a srovnání všech evangelikálních církví u nás. Tohoto průzkumu, jež se uskutečnil mezi lety 1990-2000, se zúčastnilo 9 denominací a 2 nezávislé sbory. V roce 2000 byl počet členů evangelikálních církví v ČR 17 172, to je 0,17 %  populace ČR. Pro srovnání: Pokud si chcete představit tento poměr jinak, můžete situaci vidět přibližně tak, jako když postavíte novorozeně, které měří asi 54 cm, vedle Eiffelovy věže (cca. 324 m). V roce 2000 bylo v ČR 545 sborů (266) a stanic (279). 1 sbor připadal na 38 695 obyvatel. 1 stanice připadala na 18 886 obyvatel.

Pro srovnání vzdělávacích potřeb našich občanů bylo v roce 2000 v ČR 6101 knihoven. Jedna knihovna připadala na 1687 obyvatel, to je nejméně desetkrát tolik, kolik máme sborů a stanic. Evangelikální denominace rostli počtem členů v letech 1995-2000 průměrně o 1,1 % ročně. Nezávislé sbory zahrnuté v průzkumu (Evan. Spol. Křesťanů –Havířov a Elim –Písek) rostli ve stejné době průměrně o 12,2% ročně. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi roste v naší zemi rychlostí přibližně 9 % ročně.

Výzva k zamyšlení:

Kdyby každý sbor (266) založil nové společenství alespoň každých 5 let (to je 15 % roční růst), tak je možné tuto vizi (1 sbor na 1000 obyvatel) naplňovaní Velkého poslání proměnit v realitu již za necelých 30 let. Tak by mohlo vzniknout v ČR v roce 2030 více než 13 000 nových sborů.

Co z toho pro nás vyplývá?

Čísla zde uvedená mluví silně, protože tato čísla zastupují lidi a mluví zřetelně o duchovním stavu naší země. Aby církev v naší zemi rostla, každý sbor potřebujeme překročit určité hranice. Jsou to hranice naší odevzdanosti Bohu, modlitbě, misie a evangelizace a cílevědomost každého sboru ohledně Velkého poslání. Jde o rozšíření našeho obzoru a výhledu do budoucna. Pán Ježíš řekl: "Žeň je velká, dělníků málo." - Matouš 9:37  Sčítání lidu, které proběhlo v roce 2001, ukázalo, že 59 % obyvatelstva se nehlásí k žádné víře. Aby se změnila duchovní situace v naší zemi potřebujeme se soustředit na více než jen údržbu našich sborů. Dnes se odborníci v oblasti misie a evangelizace shodnou na tom, že: „Jedinou nejúčinnější evangelizační metodou pod sluncem je zakládání nových sborů.“ Přemýšlejme jako sbor jaké hranice máme překročit? Nejobtížnější hranice možná jsou hranice naší modlitebny. Z toho, co jsem doposud uvedl je naprosto jasné: že priorita číslo 1 české církve je zakládat nové sbory. Každý evangelikální sbor nese odpovědnost za šíření evangelia v dalších vesnicích a městech v jeho blízkosti.

Jak mohou lidé poznat Krista, když v jejich dosahu není nikdo, kdo by jim o něm zvěstoval? Dnes máme svobodu ,proto strach není na místě. Je čas pro naději. Evangelium je Boží moc ke spasení každému, kdo věří.

5 nejčastějších námitek proti zakládání nových sborů

1. Zakládat nové sbory není odpovědnost našeho sboru. Prostě tomu nevěříme a nebo nechceme přijmout tuto zodpovědnost. Bůh stvořil každý živý organismus k tomu, aby se podle svého druhu rozmnožoval. To znamená, že rostlina plodí rostliny, zvířata plodí zvířata, lidé plodí lidi, křesťané by měli plodit další křesťany a sbory by měli plodit další sbory.

2. Nechceme, aby se náš sbor ještě menšil. Někteří myslí takto: pokud založíme další sbor, omezí to náš vlastní růst, protože lidé z našeho sboru odejdou a bude to vlastně „konkurence.“ Tento pohled se dívá na založení nového sboru jako na „ztrátu lidí“. Pán Bůh chce, abychom se na to dívali jako na investici. Investice ve víře, kdy věříme, že se nám to mnohonásobně vrátí.

3. Nemáme žádné lidi, se kterými bychom nový sbor začali.

Neznáme žádného člověka, kterého by Bůh připravil, aby přijal Krista, a který by se stal součástí nového sboru. Bylo to tehdy, když kněz vstoupil do vody a Jordán začal ustupovat. Někdy to chce udělat krok víry dříve, než si uvědomíme přípravy, které Bůh už udělal.

4. Nemáme peníze. Nevidíme způsob jak bychom to mohli udělat. Nejsme si jisti, jestli by se o to Bůh postaral, kdybychom se začali otvírat směrem k zakládání nového sboru. Někdo napsal: Bůh má stáda na tisíci kopcích. Když potřebuje hotovost, vždy může nějakou ovci prodat. Začněme pro Boha dělat něco velkého a On se o finance postará.

5. Strach z neznáma. Nikdy jsme to předtím nedělali. Co když se to nepovede a selžeme? Osobně si myslím, že nemáme co ztratit když na zakládání sboru myslíme. Ztratíme jistě jen, když stojíme na místě.

- Zpracoval NL

--------- ---------