Nick Lica

"Náboženství dnes netransformuje lidi; spíše je transformováno lidmi. Náboženství nezvyšuje morální standard společnosti; spíše klesne na úroveň, kde se společnost nachází a pak samo sobě gratuluje, že dosáhlo vítězství, protože společnost s úsměvem přijímá ty, kteří se jí odevzdají." - A. W. Tozer (1897-1963)

Ne současná náboženská scéna je velmi rozmanitá. Je tolik hnutí, náboženství, duchovních směrů, které se snaží pestře naplnit duchovní potřebu dnešního člověka. Problém mnoha lidí dnes, je ve výběru z tolika náboženství, a mnozí z těch dvou třetin naší republiky, kteří se nehlásí k žádné víře se ptají: „jsou všechna náboženství falešná, existuje nějaké správné, anebo nakonec vedou všechna ke stejnému cíli? Jak se v tom vyznat?“

Když vejdete do nějakého velkého knihkupectví, najdete tam širokou škálu knih o duchovnosti. Najdete tam knihy na téma Křesťanství, Židovství, Islám, Buddhismus a hinduismus. Ale také tam najdete široký výběr knih o astrologii, New Age (nový věk), alternativní medicína, léčitelství, okultismu a magii. Následkem toho máme oslnivé pole náboženských voleb. Křesťanství se stává jen jedním z mnoha. Není divu, že jména některých církví, hnutí i sekt, lidem nic neříkají a všechno hází do stejného pytle s nálepkou: „náboženství.“

Přesto nastal v myšlení lidí určitý posun. Lidé v minulosti měli ve zvyku věřit, že všechna náboženství jsou falešná. Nyní, mnoho věří naopak: všechno duchovno je pravdivé. Vyberou si z každého něco, jen co vyhovuje a ostatní zahodí.

Jedni věří, že nezáleží čemu věříš. Myslí, že je to jako patřit do klubu. Vy patříte tam a já tam. Věřit je jen otázkou čemu dáváte přednost. Nikdo se nemýlí. Spiritualita nebo duchovnost je jen věcí osobního vkusu a volby. Tito lidé říkají, nevadí zda jste buddhista, křesťan, všichni sloužíme stejnému Bohu. Věří, že upřímnost je všechno na čem záleží.

Druzí se třeba zajímají o pravdu, ale je jim jedno, že jiní tu pravdu neznají. Oni hlavně dbají o sebe. A další nevědí co k víře říct a zda má vůbec nějaký smysl.

Někteří říkají, že všechny náboženství jsou téměř stejná. To je hluboká urážka těm, kteří máji rozličné přesvědčení. Některé hindské skupiny tvrdí, že mají 330 milionů bohů. Židovství má jednoho Boha. Někteří buddhisté nemají žádné bohy. Oblíbený systém náboženství u nás je – „naturalismus“. To znamená , že tyto lidé kolem nás tvrdí, že není nic takového jako "nadpřirozeno". Proto říci, že všechny tyto náboženské systémy jsou stejné je nejenom směšné, ale i absurdní.

Bible však říká, že hřích (to je neposlušnost, vzdor a špatné jednání člověka) vytvořila propast mezi Bohem a člověkem. A mnozí se snaží dosáhnout Boha: svým dobrý morálním životem, svojí upřímností, dodržováním nejrůznějších pravidel, svými velkorysými skutky a náboženstvími. Ale všechny tyto mosty jsou krátké a na tu propast mezi Bohem a člověkem nestačí.

Co je vlastně náboženství?

Je to úsilí člověka dělat dobré věci, aby se zalíbil Bohu nebo aby získal jeho přízeň a právo vstoupit do nebe. Dá se říct, že náboženství se hláskuje: "D-Ě-L-E-J". Problém je v tom, že nikdy nemůžeme vědět, kdy už jsme udělali dost. A ještě hůř, Bible dokonce jasně říká v Řím 3.23 že nikdy nemůžeme udělat dost:"Není totiž rozdílu,  neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva." V jednom jsou si všichni rovni: jsou hříšníky, kteří pro své viny ztratili podíl na boží slávě." Jednoduše plán "DĚLEJ" nemůže přinést pokoj s Bohem, ba ani spokojenost se sebou samým.

Ale Ježíš řekl, "Já jsem cesta k Bohu, pravda o Bohu, a život s Bohem. Proto k mému Otci můžete přijít jen skrze mne" (Jan 14:6, SNC). Ježíš je cesta k Bohu. On je jediná cesta. První věc, kterou potřebujeme udělat je věřit v Ježíše Krista. Nespokojte se s vírou, že každý člověk je dobrý. Věřte v jedinou osobu, která může poskytnout jedinou cestu k jedinému Bohu, který vás stvořil. Dejte svůj život jemu.

1 Kor 8:5-6, SNC říká, "Víme, že Bůh je jenom jeden a modly tudíž naprosto nic neznamenají. Jestli se jim také říká "bůh" - a takových "bůžků" je celá řada -to na věci nic nezmění. My známe jednoho Boha, našeho Otce, od něhož všechno pochází a jemuž patříme i my. A máme jen jediného Pána, Ježíše Krista, který dal život všemu -a také nám."

Nevěřte, že nezáleží na tom, čemu věříte. Nevěřte tomu, že je to jen věcí vkusu a čemu dáváte přednost. Nebuďte naivní, ale rozlišujte. Vězte, že Ježíš je jediná cesta k Bohu.

Naše postmoderní doba učí, že neexistuje nic takového jako universální pravda. Každý názor a přesvědčení je pro někoho pravdivé. Takže být tolerantní, znamená s tím souhlasit. My máme být tolerantní v respektovaní druhého přesvědčení, ale to neznamená, že pravdu potopíme a zamlčíme. Všechny náboženství nevedou ke stejnému Bohu, tak jako ne každá cesta vede ke stejnému cíli.

  • Přísloví 12:28 Na stezce spravedlnosti je život, tato cesta nesměřuje k smrti.

  • Přísloví 16:25 Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti.

Jednou, když budeš sát před Bohem na soudu, tam nebudou rozhodovat tvoje morální standardy a měřítka, které si každý stanovil. Soud nebude podle naší upřímnosti, nebo populárnosti náboženství, které jsme uznávali, ani podle našich snah, domněnek a názorů, ale podle našeho postoje k jedinému muži, Božímu synu. Bible říká: „Jak bychom si tedy měli myslet, že božská pocta pří-sluší nějakému lidskému dílu ze zlata, stříbra nebo mramoru? To je přece výtvor lidského umění a obratnosti. Vidíte, do takového omylu lidstvo zapadlo, ale Bůh je trpělivý a chce nám to prominout. Teď ale vzkazuje všem lidem, že je na čase toho všeho nechat a obrátit se k němu, k pravému Bohu. Blíží se totiž den, kdy nás bude soudit, a všecko závisí na tom, jaký zaujmeme postoj k jedinému muži, kterého Bůh poslal, ke Kristu Ježíši. K němu se Bůh jasně přiznal tím, že ho vzkřísil z mrtvých.“ Skutky 17:29-34, SNC

Co je křesťanství?

Řekli jsme si, že Náboženství se hláskuje: Dělej! Co je ale křesťanství? Křesťanství není filozofie, ideologie, dogmatika, světový názor, ani kulturní nadstavba, ani berlička pro slabé. 1Kor 6,12, SNC říká: „Křesťanství-to není žádný seznám „smíš“-nesmíš“. Křesťanství je vztah s Kristem, je to život s Bohem.

Křesťanství se hláskuje "VYKONANO". Jinými slovy to, co bychom nikdy nemohli vykonat, Kristus už vykonal pro nás. Žil dokonalým životem, jakým bychom my nikdy žít nemohli, a zemřel za nás na kříži, aby zaplatil za každý z našich zlých skutků. A nyní nám svobodně nabízí svůj dar odpuštění a chce nás vést v našich životech.

Nestačí to však jen vědět, musíme pokorně přijmout, co pro nás udělal. A to uděláme tím, že žádáme o jeho odpuštění a vedení v našich životech. To je srdce Křesťanství. To je srdce pravdy.

Bůh chce, abys Krista přijal, protože jenom on je jediná cesta k Bohu, on je pravda o Bohu a životě. On chce vejít i do tvého života, ale čeká u dveří. Abychom toto rozhodnutí více přiblížili potřebuješ udělat tři věci:

  • uznat svůj hřích. Řekni Bohu: Pane, uznávám svůj hřích. Uznávám, že jsem padlým člověkem. Podvedl jsem jiné, jednal jsem hrubě a jsem nadutý.

  • to druhé je věřit. Věř, že Ježíš přišel na tento svět, aby zemřel na kříži na tvém místě. Věř, že on vzal trest tvého hříchu na sebe tak, že ty můžeš přijmout odpuštění a milost jako nezištný dar. Spasení je Boží dar těm, kdo věří v Krista.

  • Vydej svůj život jemu. Předej mu vedení a dovol mu stát se tvým Pánem a vůdcem.

Některé z vás, Bůh volá právě teď, abyste udělali tento závazek. A já vám chci dát šanci to udělat. Pokud se chcete rozhodnout dnes pro Krista můžete to učinit touto modlitbou, kterou můžete říct Bohu.

"Pane Bože, Já uznávám, že jsem hříšný člověk. Vyznávám ti že jsem dělal věci, které zranili mě, druhé a které zranili Tebe. Nyní chápu, že ježíš Kristus přišel na tento svět a zemřel na kříži i za mě. On zaplatil dluh, který bych já nikdy nemohl splatit. Proto ti nyní odevzdávám Bože svůj život. Přijímám Tvoje odpuštění a tvojí milost jako dar. A jak nejlépe mohu, slibuji ti Bože od tohoto dne, že budu žít jako Tvoje dítě." Děkuji ti Pane, Amen."