1 Korinským 13 říká, že nejlepší způsob jak prožít život je, když máme v lásku. Apoštol Pavel vyjmenovává několik úspěchů, výšiny duchovního i fyzického života, které bez lásky jsou nulovým ziskem. Všimněte si zde zajímavého způsobu, jak každý z těchto tří veršů začíná a končí: „kdybych ….mluvil měl, rozdal….ale lásku bych neměl….nic nejsem. Tím se ukazuje na důležitost lásky pro náš život. 2 Janův 1:6  „A to je láska: žít podle Božích přikázání; to je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že máte podle ní žít.“

Láska by měla být naše nejvyšší priorita, primární cíl, a největší přání. Láska není jen nějakou součástí našeho života, je to nejdůležitější. "Ať je tedy u vás láska na prvním místě." 1 Kor 14:1, SNC Tato kapitola není jen o lásce někde v oblacích, ale o lásce, která se projevuje ve vztazích. Je to kapitola, která ukazuje konkrétně jak by měli vypadat naše vztahy v rodině i ve sboru. První tři verše nám jasně ukazují na princip, že v našem životě vztahy musí mít prioritu nade vším ostatním. Proč?

Život bez lásky je bez ceny.

Apoštol Pavel na to ukázal v 1 Kor 13:3: 1 Korintským 13:3  „A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.“

Bez ohledu na to co řeknu, co věřím, a co dělám, bez lásky jsem zkrachoval.“ 1Kor 13:3b (Msg)

Denně tolikrát jednáme jakoby vztahy byli něčím, co musí být vtěsnáno do našeho denního programu. Mluvíme ve smyslu „najít si čas“ pro naše děti nebo „udělám si času pro lidi“ v našem životě. To dává dojem, že vztahy jsou jen částí našeho života spolu s mnoha dalšími úkoly. Ale Pán Bůh nám říká, že vztahy jsou to, o čem je život.

Čtyři z deseti přikázání Desatera pojednávají o našem vztahu k Bohu, zatím co dalších šest pojednává o našich vztazích k lidem. Ale všech deset je o vztazích. Pán Bůh si váží vztahů tak, že celý zákon, celé Desatero zaměřil na ochranu dvou vztahů: našeho vztahu k Bohu a k lidem.

Když Pán Ježíš byl ještě na zemi, jeden člověk chtěl vědět, které přikázání je největší? Pán Ježíš shrnul to, na co Pánu Bohu záleží nejvíce, ve dvou prohlášeních:

Matouš 22:37-40: "`Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.´ To je největší a první přikázání.  Druhé je mu podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.´  Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."

Bůh nás stvořil pro vztahy. V životě, není nejdůležitější to, čeho jsme dosáhli, ani materiální věci, ale vztahy.

Proč si potom dovolíme, aby naše vztahy byli povrchní? Když náš program je nabitý, začínáme své vztahy přehlížet, a ubíráme z času, energie a pozornosti, které musí být věnovány láskyplnému vztahu. A tak to, co je nejdůležitějšího pro Boha je vytlačeno naléhavým.

Jeden z našich bojů v dnešní době je právě rozlišit mezi důležitým a naléhavým úkolem nebo záležitostí. Zaneprázdněnost je velkým nepřítelem vztahu. Stáváme se zaneprázdněni v práci, splácení dluhů, naplnění cílů, jako kdyby tyto úkoly byly základem života. Ale oni nejsou! Základem života je naučit se milovat - Pána Boha a lidi. Shrnutí prvních tří veršů z 1 Korintským 13 jednou větou je: Život mínus láska rovná se nula. Když tuto věc pochopíme a včas si ji v životě uvědomíme, ušetří nám trápení a pomůže nám žít naplněný život.

- Nick Lica