Nick Lica

V SHOPu si můžete objednat celou serii kázání v mp3.

Co vás činí šťastným? Tato otázka byla položena padesáti tisícům respondentů –odpovědi byli následující:

 • kdybych měl přátele, byl bych šťasten
 • kdybych měl práci
 • zamilovanost
 • úspěch
 • dobrá finanční situace
 • vlastní dům nebo byt
 • krása a atraktivnost
 • rodičovství - kdybych byl rodičem
 • manželství - kdybych se vdal,vdala
 • kdybych se rozvedl, rozvedla

Jak vidíte většina odpovědí se zaměřuje na vnější okolnosti než na vnitřní stav. Být šťastným podle toho tedy znamená, nacházet se v příznivých okolnostech - když se toto stane budu šťastný (když se dostanu na školu budu šťasten, když najdu práci budu šťastnější, když budu mít děti budu šťastný, když děti odejdou z domu budu šťastný). Klasická kapitola na hledání štěstí je v Bibli kniha Kazatel 2 kapitola pod názvem (Hledání blažeností).Šalamoun říká: prozkoumal jsem co je štěstí a k tomuto jsem došel: prozkoumal jsem všechno a došel ke třem slepým uličkám:

 • shromažďování majetku - Kazatel 2:7-8

 • zakoušení radosti - Kazatel 2:3,10

 • dosahování úspěchu - Kazatel 2:4-6,9

Toto jsou věci, které nám zaberou celý život, pokud o ně usilujeme. Šalamoun říká, že tyto věci měl a přesto mu nepřinesly štěstí. Myslíme si, že shromažďováním majetku se činíme šťastnějšími. Naproti tomu stojí Šalamoun, nejvýznamnější člověk své doby, jehož v bohatství, moudrosti a blahobytu nikdo nepředčil, zkusil v životě vše, co zakusit šlo, aby dosáhl blaženosti a nakonec konstatoval - nic z toho mě neučinilo šťastným. - Šalamoun prozkoumal jsem v čem spočívá štěstí a došel jsem ke třem slepým uličkám:

 

1. shromažďování majetku Kaz 2:7-8

2. zakoušení radosti Kaz 2:3,10

3. dosahování úspěchu Kaz 2:4-6,9

Ve verši 17 to uzavírá - všechno to byla jen honba za větrem. Ta populární myšlenka - "kdyby byly lepší okolnosti, byl bych šťastný" - nefunguje.Dovolte mi otázku: "Kdybyste vyřešili všechny problémy před tím, než byste se stali šťastnými - byli byste šťastní?" Kdyby všechny okolnosti musely být v pořádku, nikdy by se to nestalo. Ježíš říká - máme být šťastni tím, že budeme mít k okolnostem správný postoj. Otázka toho jestli jsem nebo nejsem šťastný nemá být závislá na okolních věcech, ale na tom, co se děje ve mně. Ježíš říká, že otázka štěstí je otázka správné volby.

Můžeme se rozhodnout mít správné postoje. To, jak jsme teď šťastní závisí na tom, jak jsme se rozhodli být šťastní. Život je složitý a okolnosti nikdy nebudou dostatečně vyhovující. Okolnosti života nemůžeme ovlivnit, ale své postoje k nim ano. Můžeme se rozhodnout mít ty správné postoje.

Víte jaká je Boží cesta k opravdovému a trvalému štěstí? = mít dobré postoje. V Bibli u Matouše 5:3-12 čteme Ježíšovo kázání na hoře.

Nacházíme zde 8 pozitivních postojů vedoucím k blaženosti, ke štěstí. Uvedu tyto postoje podle překladu "Slovo na cestu":

•   Šťastní jsou ti, kteří si uvědomují, že jsou duchovně chudí - nebo-li ti lidé,

kteří si uvědomují, že v životě potřebují Boha.

•  Šťastní jsou ti, kteří pláčou v zármutku, vždyť Bůh je potěší.

•  Šťastní jsou ti, kteří pro sebe nic nevymáhají, vždyť jim Bůh dá celou zemi.

•  Šťastni jsou ti, kteří touží po tom, co je správné, jako žízniví po vodě, vždyť jejich žízeň bude utišena.

•  Šťastní jsou milosrdní, vždyť Bůh k nim bude také milosrdný.

• Šťastni jsou ti, kteří si zachovali čistý pohled na život, vždyť oni uvidí Boha.

• Šťastní jsou ti, kteří působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.

• Šťastní jsou ti, kteří mají těžkosti proto, že poslouchají Boha; jim seotevírá Boží svět.