Matouš 22:35  a jeden jejich zákoník se ho otázal, aby ho pokoušel:

36  "Mistře, které přikázání v zákoně je největší?"

37  On mu řekl: "`Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.´

38  To je největší a první přikázání.

Kontext tohoto verše je zákoník, který chtěl Pána přivést do rozpaků otázkou: „Mistře, které přikázání v zákoně je největší?" Co asi čekal, že Pán odpoví? Desatero má deset přikázání, kterému z nich dává přednost Bůh? Určitě touto volbou se nechá nachytat-protože zjistíme ne čemu vlastně dává přednost, ale hlavně co si dovoluje říct, že je druhořadé. V tom byla ta past. Dovolit si ignorovat část desatera-to je neodpustitelné. Zákoníci totiž ve svém výkladu rozlišovali a rozdělovali přikázání na „lehká a těžká“. A já se ptám: „Můžeš milovat Boha i dnes, když rozděluješ Boží přikázání na nejdůležitější a druhořadé? Proč by nám Bůh dal druhořadá přikázání?“

Jenže Pán Ježíš všechny překvapil, když shrnul první polovinu desatera, která se zaměřuje na vztah s Bohem. Místo aby řekl, Sabat je tím nejdůležitějším řekl: „Pokud chcete nějaké pořadí, tak tu je máte, řeknu vám o čem je Desatero-je o lásce k Bohu a k bližnímu. Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.´

Místo aby mluvil o povinnosti, pravidlech, nařízeních, normách, mluvil o lásce k Bohu. Chcete vědět co je nejdůležitější pro Boha? Tak je to právě to, abyste ho milovali.

Milýpřátele není větší věc, než abychom také milovali Boha. Jak ho máme milovat? Ne trochu, ne na polovinu, ne občas, ne jenom když život jde bez problémů.

Máme ho milovat na 100%.

Máme ho milovat se vším co máme. Do této lásky máme aktivně zapojit: celé své srdce, duši a mysl.

  1. Mysl je naším intelektuálním a myslícím centrem a také centrem našich sklonů a postojů.

  2. Srdce je zdrojem našich myšlenek a činů.

  3. Duše je centrem našich citů.

Milovat ho celou svojí myslí - znamená více ho poznávat.

Milovat Boha celým svým srdcem – znamená více zakoušet Jeho lásku.

Milovat Boha celou svojí duší – znamená sloužit jemu.

Bůh chce, abychom ho milovali celou osobností. Člověk si nemůže nechat nic pro sebe. Boží láska je bezpodmínečná a proto ani člověk nemůže klást Bohu podmínky.

-NL