“Omul poate sfida gravitaţia, dar nu şi groapa”

 “Cele două mari certitudini ale vieţii sunt păcatul şi moartea”

 “Chiar dacă trăiesc în grupuri, societăţi, mulţimi (împreună), oamenii mor unul câte unul”

 “Moartea nu acceptă, refuzuri” (Euripides)

 “Moartea nu acceptă mită” (Benjamin Franklin)

 “Chiar din clipa când venim pe lume, începem să o părăsim (să ieşim din ea)” (D.Martyn Lloyd-Jones)

 “Nici chiar Papa nu ne poate acorda o amânare de la moarte” (Moliere)

 “A te gândi la moarte este cea mai mare dovadă de realism, căci moartea este singura certitudine a vieţii” (J.I.Packer)

 “A fi familiar cu groapa, înseamnă prudenţă” (C.H.Spurgeon)

 “Am fost lut, suntem carne şi vom fi mâncare pentru viermi” (Henry Smith)

 “Moartea aşteaptă păcatul, la fel cum munca îşi aşteaptă răsplata” (Thomas Taylor)

 “Moartea nimiceşte totul, în afară de adevăr” (Anon.)

 “Toţi oamenii sunt egali în prezenţa morţii” (Publilius Syrus)

 “Moartea este MARELE COMUNIST - ne face egali pe toţi!”

 “Aşa cum moartea te găseşte, eternitatea te pecetluieşte” (Anon.)

 “Moartea pecetluieşte caracterul şi faptele omului, pe veci. Aşa cum îi găseşte în această lume, vor fi şi în următoarea” (Nathaniel Emmons)

 “Dacă nu mori cum trebuie de prima oară, nu poţi întoarce să mori mai bine, a doua oară” (Robert Murray M’Cheyne)

 “Orice moarte este nefirească” (J.I.Packer)

 “Moartea nu este un punct terminus, ci doar o joncţiune” (J.Charles Stern)

 “Întreaga viaţă, este o pregătire pentru moarte” - CÂT DE BINE NE-AM PREGĂTIT?

 “Filozofia care nu ne învaţă cum să stăpânim moartea, (mai bine zis, cum s-o primim), nu merită doi bani” (J.I.Packer)

 “Cel ce a trăit cum nu trebuie nu va ştii cum să moară”

 “Doar cei ce l-au primit (cu credinţă) pe Hristos sunt gata să primească şi moartea (cu demnitate)” (Anon)

 “Să nu fim oare mângâiaţi atunci când ne amintim că moartea nu este decât rechemarea noastră acasă dintr-un exil, în patria noastră cerească?” (Jean Calvin)

 “Putem fără a greşi, să afirmăm că acela care nu priveşte cu bucurie la ziua morţii lui şi la ziua învierii lui, nu a avansat deloc în credinţa Creştină (în şcoala lui Hristos)” (Jean Calvin)

 “Fie ca nădejdea pe care o ai a cerurilor, să stăpânească (şi să învingă) frica ta de moarte. La urma urmei, de ce ţi-ar fi frică să mori, dacă speri să trăieşti prin moarte?” (W.Gurnall)

 “Moartea nu este neaşteptată pentru nici un sfânt; celui ce are tot timpul masa pregătită, venirea unui oaspete nu este o surpriză” (George Swinnock)

 “Toată viaţa este circumscrisă morţii, dar pentru credincios dincolo de acest cerc se găseşte o nelimitată sferă a vieţii. Nu trebuie decât ca el să moară o dată pentru a ieşi din acest cerc şi a nu mai avea de-a face cu moartea” (James Hamilton)

 “Moartea este (vestiarul) o sală de aşteptare, un vestibul, unde ne îmbrăcăm cu nemurirea” (C.H.Spurgeon)

 “Isus a transformat moartea dintr-o cavernă înspăimântătoare, într-o punte ce duce la glorie” (C.H.Spurgeon)

 "Toate drumurile care duc în iad sunt drumuri cu sens unic" Anonim

 "Iadul este adevărul înţeles prea târziu!" H.G.Adams

 "Păcatul fiecărui om este instrumentul pedepsei lui, iar nelegiuirea lui îi este transformată în propriu-i chin" Augustin

 "Chiar dacă lacrimile fiecărui păcătos damnat ar fi cât un ocean întreg, totuşi luate împreună toate aceste oceane nu ar putea vreodată să stingă măcar o scânteie a focului cel veşnic"´Thomas Brooks

 "Cei osândiţi vor sta în iad atâta vreme cât lui Dumnezeu îi este dat să  stea în paradis" T.Brooks

 "Moartea a doua este continuarea morţii spirituale, într-o altă dar nesfârşită existenţă" E.G.Robinson

 "În iad, chiar şi Evanghelia este o veste proastă" Anonim

 "Acela va avea iadul ca datorie, care nu a primit cerurile în dar"

 "Prea târziu!" stă scris pe porţile Iadului.

 "Dumnezeu nu are decât un iad şi este al acelora pentru care păcatul a fost în mod obişnuit, un rai pe acest pământ!"  Thomas Brooks

 "Ieşire" nu este un cuvânt aflat în vocabularul iadului.  Robert G.Lee

 "Şi tu vei fi un credincios într-o bună (?!)  zi. Dacă niciodată nu ai crezut pe pământ, vei crede pentru totdeauna în iad!" B. North

 "Iadul poate fi o locuinţă. Dar cu siguranţă, nu va fi un loc de odihnă" Thomas Watson

 "Oamenii nu se află în iad fiindcă Dumnezeu este mâniat pe ei. Ei se află în mânie şi-n întuneric, fiindcă ei i-au făcut luminii, care se revarsă fără încetare de la Dumnezeu, ceea ce i-a făcut omul care şi-a scos singur ochii!" William Law

 "Dacă îmi este teamă de păcat, nu trebuie să-mi fie teamă de iad" Rowland Hill

 "Ştiţi ce face Cerul să fie Cer? Comuniunea cu Dumnezeu. Dar ştiţi ce face Iadul să fie Iad? Este separarea de Dumnezeu!" R.B.Kuiper

 "Cei pierduţi, vor suferi veşnic satisfacerea dreptăţii divine, însă niciodată nu o vor satisface" John Murray

 "Acelora care sunt pentru Dumnezeu nişte păcătoşi incorigibili (încăpăţânaţi), Dumnezeu le va fi un Judecător implacabil (încăpăţânat)" Matthew Henry

 "În iad, păcătosul va fi totdeauna pe moarte, dar nu va muri niciodată" T.Watson

 "Iadul va fi răsplată aceluia care nu a primit Cerul în dar". Anonim

 "Ziua Judecăţii de Apoi este îndepărtată. Ziua Judecăţii tale, este aproape!"